Kpt. Stanisław Nowakowski ma swój skwer

Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę o nadaniu nazwy kapitana Stanisława Nowakowskiego skwerowi znajdującemu się przy hali MCKiS – u w centrum miasta.

REKLAMA

Ukoronowaniem jego działań była budowa Pomnika Niepodległości w Jaworznie, odsłoniętego w Święto Niepodległości 11 listopada 2008 r.

 

Kapitan Stanisław Nowakowski był wieloletnim prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło w Jaworznie. Był autorem licznych projektów tablic symbolizujących przelaną krew w obronie Ojczyzny. Był również inicjatorem i autorem odnowy pomnika pamięci partyzantów w Jeziorkach, kolejarzy w Szczakowej oraz tablicy upamiętniającej rozstrzelanych żołnierzy AK na cmentarzu pechnickim.

Z jego inicjatywy i pod jego opracowaniem powstała strona internetowa poświęcona Armii Krajowej w Jaworznie. Był osobą znaną i cenioną przez mieszkańców miasta Jaworzna, w tym także młodzież, z którą spotykał się w szkołach, przekazując swoja wiedzę o
historii Polskiego Państwa.

Za swą działalność kpt. Stanisław Nowakowski był wielokrotnie odznaczany i honorowany: w 2000 r. otrzymał stopień oficerski Wojska Polskiego, w 2003 r. został awansowany do stopnia porucznika, a w 2016 r. do stopnia kapitana. Otrzymał też Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Krzyż Armii Krajowej. 28 maja 2009 roku Rada Miejska w Jaworznie przyznała Stanisławowi Nowakowskiemu dyplom honorowy “Za zasługi dla miasta Jaworzna”. Kapitan Stanisław Nowakowski zmarł 27 stycznia 2017 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 1 lutego w kolegiacie św. Wojciecha.

(UM)

- REKLAMA -Zewnętrzne linki