Jaworzno mało znane – Pasternik – getto żydowskie i obóz dla jeńców wojennych

Historyk, badacz dziejów Jaworzna Jarosław Sawiak przedstawia wojenne dzieje Pasternika. Po wschodniej stronie dzisiejszej ul. Stefana Batorego w zakolu rzeki Kozi Bród faszyści stworzyli przejściowe getto dla jaworznickich Żydów.

REKLAMA

Ze znajdujących się tam budynków wypędzono w 1942 r. wszystkich mieszkańców. Teren ogrodzono drutem kolczastym. Ścieśniono tam wszystkich jaworznickich Żydów. Warunki były tragiczne, Żydzi umierali z chorób i głodu. W czerwcu 1942 r. getto zlikwidowano. Część Żydów przewieziono do getta w Sosnowcu, część do getta w Chrzanowie, pozostałych w bydlęcych wagonach wywieziono do obozu w Oświęcimiu.

Obóz dla jeńców wojennych Niemcy pobudowali pomiędzy Kozim Brodem a Białą Przemszą. Była to podówczas najbardziej na północ wysunięta część Szczakowej Wsi. Współcześnie po obozie nie ma śladu, teren ten porasta las. Na terenie Jaworzna faszyści stworzyli kilak miejsc koncentracji jeńców wojennych, jedynie na Pasterniku stworzyli regularny obóz jeniecki z barakami ogrodzonymi drutem kolczastym. Więziono w nim Polaków, Włochów i Brytyjczyków. Istniał tam do końca II wojny światowej. Zachowała się jedynie jedna fotografia tego obozu, wykonano ją w styczniu 1945 r.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ