Kolejny raz w odstępie kilkudniowym zwracam się do czytelników Co Tydzień i portalu Jaw.pl w sprawie, której inspiracją były informacje z Państwa artykułu. Ponownie sprawa dotyczy kolei.

REKLAMA

Wyżej wymieniony artykuł informuje, ze ma powstać nowy przystanek kolejowy na Jęzorze. Starsi jaworznianie pewnie pamiętają, że był już taki przystanek przed ponad 20 laty. W artykule raz Państwo piszecie, że przystanek ma powstać na granicy Jaworzna z Sosnowcem, drugi raz „ w Jaworznie”, a w rzeczywistości na terenie Sosnowca-Jęzora, historycznie należącego do Jaworzna. Niestety utraciliśmy go na rzecz Sosnowca za czasów Edwarda Gierka. Okazuje się, że to nienowy już pomysł pana prezydenta Silberta, któremu zamarzyło się tam centrum przesiadkowe, do którego jaworznianie mieliby dojeżdżać samochodami albo autobusami PKM-u.

W tym celu 2 lipca b.r, prezydent spotkał się z ministrem infrastruktury Adamczykiem i kierownictwem PKP PLK. W efekcie spotkania powstał list intencyjny. Szkopuł w tym, że cała ta inwestycja miałaby powstać na terenie Sosnowca a centrum przesiadkowe służyłoby głównie mieszkańcom Jaworzna, sam zaś przystanek byłby również dla mieszkańców Jęzora i klientów Centrum Handlowego.

Niestety (a może na szczęście) zgodnie z prawem miasto Jaworzno nie mogłoby włożyć w tą inwestycję (nie na swoim terenie) nawet złotówki. Czyżby pan prezydent liczył na hojność i dobrą wolę prezydenta Sosnowca oraz przychylność ministra Adamczyka? Czy nie dziwi Państwa, że prezydent Jaworzna jedzie do ministra w sprawie przystanku kolejowego w Sosnowcu, a zabrakło mu chęci i czasu żeby zabiegać u tegoż ministra o przywrócenie dworca kolejowego w Szczakowej?

W tej sprawie jest wiele pytań i wątpliwości. Czyje interesy reprezentował prezydent Silbert w tej sprawie? Czy mieszkańców Sosnowca, szczególnie Jęzora, dla których przystanek byłby dobrodziejstwem? Czy właścicieli Centrum Handlowego, którzy mogliby liczyć na większą liczbę klientów? Na pewno nie mieszkańców Jaworzna, a zwłaszcza nie mieszkańców Szczakowej, którzy liczą na przywrócenie dworca kolejowego i dawnej roli dzielnicy jako głównego węzła komunikacyjnego Jaworzna. Niestety nie służy temu, ale wręcz szkodzi takie jak to działanie pana prezydenta. Gdzie sens i logika (nie mówiąc już o morale) w nakłanianiu mieszkańców przez prezydenta Jaworzna do korzystania z przystanku kolejowego w mieście sąsiednim, podczas gdy w naszym mieście są dwa przystanki, z których jeden ma potencjał bycia dworcem kolejowym, o ile miasto odpowiednio zorganizuje dowóz do niego pasażerów.

Zamiast korzystać z uprzejmości sąsiadów, Jaworzno powinno utworzyć szybki i niezawodny system komunikacji dzielnic z dworcem w Szczakowej, który oprócz funkcji transportu pasażerów kolei, poprawi jakość transportu publicznego w mieście, oraz spełni rolę miastotwórczą. I co nie mniej ważne, pozwoli zmniejszyć liczbę samochodów na drogach miejskich. A to można osiągnąć tylko wykorzystując do komunikacji w mieście szybki transport tramwajowy.

Tym, którzy twierdzą, że nas na to nie stać powinna wystarczyć jedna informacja: przy obecnym dofinansowaniu do transportu szynowego z Funduszy Unijnych wkład własny miasta do linii tramwajowej z centrum do Szczakowej wyniósłby niewiele więcej niż wkład miasta do renowacji Sosiny. A więc to nie kwestia skali wydatków, ale kwestia priorytetów. Publiczny transport osobowy powinien mieć najwyższy priorytet, bo to być albo nie być naszego miasta, w bliskiej i dalszej przyszłości. Jeśli chcemy zapobiec depopulacji Jaworzna, musimy zapewnić naszym mieszkańcom dostęp środkami komunikacji publicznej do miejsc pracy i nauki na obszarze od Krakowa do Gliwic, a szybka kolej stwarza takie możliwości jakich dotychczas nie było.

Wracając zaś do projektu przystanku kolejowego i centrum przesiadkowego w Jęzorze, to mam nadzieję, że tak jak inne „rewelacyjne” pomysły prezydenta Silberta np.: hyperloop, autobusy autonomiczne bez kierowców, które rodziły się w otoczeniu szumu medialnego, a kończyły swój żywot, zwykle na liście intencyjnym i bez medialnego rozgłosu, że tak będzie i tym razem.

Jerzy Nieużyła

Radny RM w latach 1994-98, 2011-18
Inicjatywa „Ratujmy Dworzec PKP w Szczakowej”

Przeczytaj także:

Nowy-stary przystanek kolejowy na granicy Jaworzna i Sosnowca

- REKLAMA - Zewnętrzne linki