Znaczenie pomiaru drgań dla bezpieczeństwa realizacji projektów budowlanych

REKLAMA

Wszelkie prace budowlane, od stawiania fundamentów po dalsze etapy tworzenia konstrukcji generują pewne wibracje. Choć nowoczesne technologie minimalizują drgania, całkowite ich uniknięcie nie jest możliwe. Dlatego też, aby uniknąć zniszczeń sąsiednich budynków, prowadzi się pomiary drgań. Pozwalają one w porę zainterweniować poprzez modyfikację stosowanych technik budowlanych, a w skrajnych przypadkach zmianę projektu.

Szacunkowy pomiar drgań

Wiele kwestii przewidzieć można już na etapie projektu. Innymi słowy, szacunkowego pomiaru drgań dokonuje się jeszcze przed rozpoczęciem prac. Wymaga to jednak znajomości parametrów pracy poszczególnych maszyn i urządzeń, ich przeciętnego wpływu na otoczenie, jak również właściwości gruntów. Ostatnia kwestia jest najbardziej problematyczna, gdyż wymaga przeprowadzenia badań gruntowych. Należy pamiętać, że na tym etapie tworzone są tylko szacunki. Nie jest jeszcze wykorzystywany miernik drgań, który wchodzi do użycia dopiero w kolejnym etapie. Polega on na wykonaniu prób w terenie. Jednak nawet wyniki uzyskane podczas prób praktycznych nie są w pełni miarodajne. Nie jest bowiem możliwe wykonanie wszystkich prac, które będą wykonywane podczas rzeczywistej realizacji projektu.

Pomiary drgań podczas prac budowlanych

Do realizacji projektu może dojść tylko wtedy, kiedy wstępny pomiar drgań wykaże, że jest to bezpieczne. Jednak pomiary drgań należy wykonywać również od początku prac budowlanych aż do ich zakończenia. Im większy projekt, tym więcej uwagi należy poświęcić tej kwestii. Pomiary prowadzone są zarówno w obrębie placu budowy, bezpośrednio przy pracujących maszynach, jak i poza placem. Niezwykle istotną kwestią jest monitoring konstrukcji znajdujących się w sąsiedztwie. Kwestia wpływu wibracji na sąsiednie budynki jest niezwykle trudna do przewidzenia. Rzecz w tym, iż w zależności od tego, jakie to budownictwo, wytrzymałość konstrukcji na działanie wibracji może być inna. Trudno również uzyskać szczegółowe informacje na temat aktualnego stanu technicznego każdej z budowli znajdującej się nieopodal miejsca realizacji nowego projektu.

Pomiar drgań: https://www.metris.com.pl/p/78,pomiar_drgan – dowiedź się więcej informacji an temat pomiaru drgań podczas prac budowlanych

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki