Więcej dzieci w przedszkolach. GIS zmienił zasady

fot.pixabay

Uczniów czeka powrót do szkół od września, pozytywną informację usłyszeli też niedawno rodzice przedszkolaków. Główny Inspektor Sanitarny zmienił zasady, w przedszkolach i żłobkach może przebywać więcej maluchów.

REKLAMA

Początkiem maja najmłodsi wrócili pod pieczę personelu przedszkoli, żłobków, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej czy innych instytucji opieki. Według ustalonych wówczas wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w jednym pomieszczeniu znajdować się mogło maksymalnie dwanaścioro dzieci, w zależności od powierzchni sali – 4m2 na każdą osobę.
Wedle nowych zarządzeń GIS powierzchnia na jedną osobę została zmniejszona do 3m2, a grupa może liczyć do 16 dzieci. Ograniczenie liczby podopiecznych to nie jedyna restrykcja, by w dobie koronawirusa było w placówkach bezpieczniej. Nadal obowiązują takie zasady jak ta, by nie spotykały się ze sobą dzieci z różnych grup – czy to w szatni, czy na podwórku. Utrzymany jest też zakaz wnoszenia własnych zabawek, a sale muszą być regularnie wietrzone przez pracowników. Wciąż także maluch może być przyprowadzany wyłącznie przez jednego opiekuna. Rodzic nadal jest zobowiązany nosić maseczkę, dezynfekować ręce i utrzymywać dystans względem personelu placówki.
- REKLAMA -
Zewnętrzne linki