Prezydent Paweł Silbert z wotum zaufania i absolutorium, miasto wyemituje obligacje na 45 mln zł – to najważniejsze informacje dotyczące decyzji, które zapadły na sesji Rady Miejskiej w Jaworznie 18 czerwca.

REKLAMA

Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziło przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2019 rok, w którym m.in. podsumowano działalność prezydenta (organu wykonawczego) w ubiegłym roku. Cały raport można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Za udzieleniem wotum zaufania prezydentowi głosowało 14 radnych, 7 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Prezydent otrzymał również absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2019 rok. 14 radnych poparło prezydenta, 8 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Kolejnym istotnym punktem obrad była dyskusja o emisji obligacji miejskich na kwotę 45 mln zł (25 mln zł w tym roku, 20 mln zł w 2021).

Jak możemy przeczytać na stronie Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w samym kwietniu wpływy miasta w PIT były o 41,5 proc. niższe niż w roku ubiegłym. Prognozy wpływów z CIT zapowiadają, iż nie ma szans na wykonanie planu dochodów choćby na poziomie roku ubiegłego. Znacznie spadły również wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej czy innych usług publicznych.

Dodatkowo doszły wydatki związane z epidemią koronawirusa. Już teraz na walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa miasto wydało około 2,5 mln zł, a do końca czerwca będzie do już 3 mln zł.

Aby zapewnić realizację zaplanowanych inwestycji wyemitujemy obligacje. Jaworzno wciąż dysponuje sporą zdolnością do pokrywania zobowiązań. Jestem przekonany, że dzięki prowadzeniu polityki ukierunkowanej na zapewnienie wysokich standardów życia mieszkańców oraz dogodnych warunków inwestowania, przezwyciężymy nadchodzący kryzys ekonomiczny – uzasadnia prezydent Paweł Silbert.

Gospodarka zawsze funkcjonowała w cyklach wzrostów i gwałtownych załamań. Nie inaczej będzie teraz. Naszym głównym zadaniem jest zapewnienie mieszkańcom Jaworzna oczekiwanego standardu usług publicznych w tym trudnym okresie, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i możliwości kontynuowania edukacji. Ale także “nowego otwarcia”, gdy gospodarka po kryzysie znów znajdzie się na krzywej wznoszącej. Na to również musimy być gotowi, ale najpierw trzeba przetrwać obecne załamanie. Jestem przekonany, że razem jako wspólnota mieszkańców Jaworzna dokonamy tego, podobnie jak wcześniej wielokrotnie to robiliśmy – kontynuował prezydent.

Na 17 czerwca zadłużenie miasta wynosiło 156 900 001,61 zł.

Więcej o trudnościach finansowych, z jakimi musi obecnie radzić sobie miasto, szerzej przeczytacie poniżej:

“Epidemia w przerażający sposób wpłynęła na budżet Jaworzna” – prezydent Paweł Silbert martwi się o przyszłość

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki