We wszystkich zakładach górniczych TAURON Wydobycie już od marca efektywnie wdrożono szereg przeciwwirusowych działań prewencyjnych. Efektem jest znacznie lepsza sytuacja niż w innych kopalniach na Śląsku.

REKLAMA

Do tej pory zakładach górniczych Spółki wystąpił tylko jeden przypadek zachorowania
na koronawirusa – było to w ZG Janina, a kilkadziesiąt osób przeszło przez profilaktyczną kwarantannę domową. Z myślą o bezpieczeństwie pracowników już w marcu przemodelowano organizację czasu pracy w zakładach górniczych, zabezpieczono środki ochronne i wdrożono nowe zasady prowadzenia transportu ludzi zarówno wyciągami szybowymi, jak i wyrobiskami podziemnymi.

Każda osoba wchodząca lub wjeżdżająca na teren Spółki jest zobowiązana do poddania się pomiarowi temperatury ciała. Negatywny wynik testu na obecność koronawirusa to warunek konieczny dla każdego, kto rozpoczyna pracę w TAURON Wydobycie, w tym dla nowych pracowników firmy zewnętrznych.

Wdrożone zostały specjalne procedury dotyczące transportu ludzi w kopalniach, w tym wyciągami szybowymi i wyrobiskami podziemnymi. Zmiany wprowadzono z uwzględnieniem możliwości technicznych zakładów górniczych Spółki.

Prowadzona jest regularna dezynfekcja klatek wyciągów szybowych, wagonów kolejek podziemnych i innych środków transportu załogi w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz wyznaczonych miejscach na powierzchni zakładów górniczych.

W TAURON Wydobycie wszyscy pracownicy otrzymali maseczki ochronne wielokrotnego użytku, których mogą używać również poza miejscem pracy. Rozdysponowano ich prawie
13 tysięcy. Wszystkie zakłady górnicze mają ponadto zapewnione środki higieny i dezynfekcji oraz instrukcje dotyczące zachowania profilaktyki zdrowotnej.

W zależności od rozwoju sytuacji, jeżeli będzie potrzeba, będą podejmowane dalsze środki zapobiegawcze. Spółka planuje uruchomienie w najbliższym czasie tzw. wymazobusa.

Pakiet działań osłonowych przed ekonomicznymi skutkami epidemii

Aby zagwarantować stabilność finansową spółki i co z tym związane, zachować miejsca pracy dla ponad 6 600 osób w niej zatrudnionych, na czas rynkowego kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa, w TAURON Wydobycie wdrożono od początku maja pakiet osłonowy.

– Chcemy ochronić nasze zakłady górnicze przed negatywnymi skutkami rynkowymi epidemii, dlatego w porozumieniu ze stroną społeczną podejmujemy zdecydowane działania zaradcze. Ograniczamy czas pracy i tym samym wdrażamy solidarne obniżenie wynagrodzenia zarządu i wszystkich pracowników Spółki o 20 procent – mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

Porozumienie w sprawie wdrożenia pakietu działań osłonowych dla zakładów górniczych zarząd TAURON Wydobycie podpisał z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi Spółki.

– Naszym nadrzędnym celem pozostaje utrzymanie i ochrona miejsc pracy w zakładach górniczych Spółki oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy załóg górniczych TAURON Wydobycie i dostosowanie produkcji do aktualnej sytuacji rynkowej – podkreśla Tomasz Cudny Rozwiązaniem, które ograniczy produkcję zakładów górniczych Spółki, utrzymując jednocześnie fronty wydobywcze, jest wprowadzenie obniżonego wymiaru czasu pracy. Specyfika funkcjonowania zakładów górniczych TAURON Wydobycie warunkuje, że optymalnymi dniami wolnymi będą środy. Pracownik wykonujący pracę w tym dniu, otrzyma zamiennie inny dzień wolny – wyjaśnia prezes TAURON Wydobycie.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki