Od 18 marca straż miejska ogranicza przyjmowanie zgłoszeń pod numerem alarmowym 986. Dyżurni będą przekazywać patrolom do realizacji wyłącznie priorytetowe zadania.

REKLAMA

Straż miejska będzie w dalszym ciągu realizować zadania dotyczące:

  • zagrożenia zdrowia i życia ludzi,
  • naruszania spokoju i porządku publicznego,
  • wybryków chuligańskich,
  • niszczenia mienia,
  • przestępstw,
  • naruszania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • naruszania przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym, w przypadkach gdy bezpośrednio zagrożone będzie bezpieczeństwo innych użytkowników ruchu drogowego.

W dalszym ciągu strażnicy będą też kontrolować miejsca, gdzie mogą gromadzić się grupy młodzieży.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki