Jaworzno chce wspierać przedsiębiorców indywidualnie

Samorząd zapowiedział Pakiet Wsparcia dla Biznesu w Jaworznie. Zaproponowano kilka możliwych rozwiązań w kategorii zwolnień od podatków lokalnych, ulg w czynszach najmu lokali gminnych oraz odroczenie spłat zaległości podatkowych lub ich rozłożenie na raty.

REKLAMA

Komunikat jest również odpowiedzią na list Jaworznickiej izby Gospodarczej do prezydenta miasta.

Urząd zapowiada, że te wnioski będą rozpatrywane indywidualnie.

Jeszcze nie ma wzorów winsoków ani procedur mówiących o wymaganiach i warunkach.

Założenia “Jaworznickiego Pakietu Wsparcia dla Biznesu”

To propozycje rozwiązań dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi konsekwencjami epidemii koronawirusa SARS CoV-2. Pakiet obejmował będzie indywidualne rozpatrywanie m.in. takich spraw gospodarczych jak:

  • Zwolnienia, ulgi i odroczenia płatności z tytułu podatku od środków transportowych, od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, którzy nie mogą prowadzić działalności ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego.
  • Wprowadzenie preferencyjnych zasad rozliczenia czynszów najmu w lokalach gminnych (bonifikaty, umorzenia, odroczenia), w przypadku decyzji najemcy o zawieszeniu działalności gospodarczej ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego.
  • Zamiast egzekucji zaległych należności podatkowych, co zawsze wiąże się z dodatkowymi kosztami, zaproponujemy grupom przedsiębiorców rozwiązania polubowne z odroczeniem płatności i spłatą ratalną.

List otwarty jaworznickich przedsiębiorców do prezydenta

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki