Renty i emerytury, w wyniku waloryzacji, wzrosną już od marca. Jakich podwyżek powinni spodziewać się renciści i emeryci?

REKLAMA

Od 1 marca minimalna wysokość świadczenia emerytalnego, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej wyniesie 1200 zł, natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 900 zł brutto. Natomiast kwota świadczenia przedemerytalnego wyniesie 1 210,99 zł miesięcznie.

W tym roku współczynnik waloryzacji wyniesie 103,56 proc. Zostanie zastosowana waloryzacji kwotowo-procentowa. Co to oznacza? – Z gwarantowanej kwoty waloryzacji skorzystać mogą tylko te osoby, które mają prawo do minimalnej emerytury, co oznacza, że muszą mieć staż ubezpieczeniowy równy 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Jeżeli osoba nie dysponuje takim stażem, nie może liczyć na gwarantowaną kwotę waloryzacji. W jej przypadku zostanie zastosowana waloryzacja procentowa – mówi rzecznik ZUS w woj. śląskim, Beata Kopczyńska. – Waloryzacja kwotowo-procentowa oznacza dla większości emerytów i rencistów minimalny wzrost świadczenia. Jeżeli więc w wyniku pomnożenia emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub renty rodzinnej przez wskaźnik waloryzacji otrzymamy kwotę podwyżki niższą niż 70 zł brutto, to waloryzacja wyniesie wtedy właśnie 70 zł – dodaje rzeczniczka.

W przypadku, gdy emeryt nie ma przepracowanej wymaganej ilości lat do podwyższenia do kwoty świadczenia najniższego, a jego świadczenie wynosi 1100 zł lub więcej, świadczenie nie może zostać podniesione o więcej niż 70 zł, a waloryzacji dokonuje się na podstawie wskaźnika waloryzacji (czyli 103,56 proc).

Renty i emerytury, jako świadczenia z urzędu, zostaną podniesione automatycznie – nie ma potrzeby składania w tym celu jakiegokolwiek wniosku.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ