Tylko cztery klasy pierwsze liceów mają zostać otwarte w przyszłym roku szkolnym – wynika z nieoficjalnych zapowiedzi. Swoimi obawami na temat sytuacji podzielili się rodzice obecnych ósmoklasistów.

List od mieszkańców:

REKLAMA

Jako rodzice uczniów klas ósmych szkoły podstawowej mamy obawy i wątpliwości, które budzą nasz niepokój, a związane są z propozycją władz miasta dotyczącą tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Sprawa jest bardzo pilna, gdyż regulaminy rekrutacji szkoły muszą ogłosić do końca lutego i jeżeli się nic nie zmieni, będzie to oznaczać w praktyce zawoalowaną likwidację LO nr II w Jaworznie oraz konieczność migracji uczniów obecnych klas ósmych do szkół ponadpodstawowych znajdujących się w sąsiednich miastach. Wydaje nam się, że uczniowie obecnych klas ósmych i ich rodzice powinni być niezwłocznie poinformowani o planach rekrutacyjnych władz miejskich i ich możliwych konsekwencjach. Dochodzą nas informacje, że władze miejskie zaproponowały, aby w jaworznickich liceach zostały otwarte tylko cztery klasy pierwsze (jedna w I i II LO oraz dwie w III LO), natomiast aż 15 oddziałów w technikach i szkołach branżowych. Oznacza to ewidentnie narzucanie rodzicom i ich dzieciom kierunku kształcenia w stronę kształcenia zawodowego, co naszym zdaniem jest absolutnie skandaliczne. Duża część ósmoklasistów nie dostanie się do jaworznickich liceów z przynajmniej dwóch powodów.

Po pierwsze, prezydent narzuca minimalny próg punktowy dotyczący rekrutacji do liceów (techników ten próg nie dotyczy) na 120 punktów, podczas gdy szkoły z ościennych miast takiego progu nie posiadają, co bez wątpienia zachęci jaworznickich ósmoklasistów to szukania szkoły poza miastem. Nasze wątpliwości budzi również podstawa prawna ustalania przez prezydenta progu punktowego, gdyż za warunki rekrutacji odpowiada kurator oświaty i dyrektor szkoły. Nie znamy takiego przepisu, wiemy jedynie, że prezydent ma wpływ na liczbę oddziałów, bo to zależy od finansów. Poza tym uczniowie klas ósmych mają od tego roku bardzo mocno ograniczoną możliwość zdobywania dodatkowych punktów rekrutacyjnych za konkursy i zawody, gdyż zgodnie z decyzją kuratora, ich liczba zdecydowanie zmalała i mocno skomplikowała się procedura ich przyznawania. Stąd osiągnięcie przez uczniów 120 punktów będzie trudne.

Po drugie, do jaworznickich liceów planowane są ograniczenia liczby miejsc w klasie (25 – 30 uczniów), co nie pozostawia złudzeń, że absolwenci podstawówek będą szukać szkół poza miastem.

Wydaje nam się, że tak mocne przesunięcie szkolnictwa w stronę kształcenia zawodowego spowoduje brak możliwości zapewnienia zatrudnienia dla absolwentów szkół zawodowych, gdyż niewielu z nich przystępuje do matury, czyli mają zamkniętą drogę do dalszych etapów edukacji, co może skutkować wzrostem bezrobocia. Nie dostrzegamy, aby w naszym mieście tworzyły się w szybkim tempie miejsca pracy dla absolwentów techników. Poza tym od kilku lat jest duży deficyt nauczycieli zawodu, z którym borykają się dyrektorzy tych placówek.

Zaproponowana przez prezydenta ilość oddziałów do klas I szkół ponadpodstawowych i ich liczebność nie gwarantuje wszystkim absolwentom szkół podstawowych miejsc w jaworznickich szkołach ponadpodstawowych!

W tym roku szkoły podstawowe w Jaworznie ukończy 658 absolwentów, a liczba zaproponowanych przez miasto miejsc w szkołach ponadpodstawowych to 518 – 140 uczniów nie ma miejsc w szkołach!

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Oświatowe, miasto musi zapewnić obowiązek nauki do 18. roku życia. Zrozumiałe byłoby, gdyby otwierano o 30 miejsc mniej niż absolwentów podstawówek, bo np. taka liczba uczniów migruje poza miasto (wiemy, że mniejsza). Ta informacja, że jest oferowanych mniej miejsc w jaworznickich szkołach ponadpodstawowych, to kolejny powód, aby rodzice i młodzież podjęli poszukiwanie szkół poza miastem i bez progu punktowego.

Jako rodzice boimy się, że dla II LO utworzenie jednego oddziału klasy pierwszej spowoduje wygaszenie kierunków kształcenia – rozszerzeń, które były marką tej szkoły oraz redukcję etatów nauczycielskich, co w konsekwencji spowoduje likwidację szkoły. Martwi absolutny brak zrozumienia naszych argumentów przez władze miejskie dotyczących II LO, tj.: dbałość o jakość edukacji(zapora progowa minimum 120 pkt. do LO) oraz ograniczanie wydatków na oświatę (poszukiwanie oszczędności). LO II ma niskie koszty utrzymania (dowód to opublikowana odpowiedź UM na zapytanie pana Tomasza Sędora dotycząca kosztów utrzymania szkół). Z wszystkich jaworznickich szkół II LO ma jedno z najniższych kosztów utrzymania.

Zwracamy uwagę na niskie zatrudnienie: kadra pedagogiczna – 30 nauczycieli, administracja i obsługa – 9 pracowników, do obsługi 311 uczniów – co daje duże oszczędności. Osiągają wysokie wyniki edukacyjne – najwyższa zdawalność matur w mieście, od wielu lat obecność szkoły w rankingu PERSPEKTYW, a w tym roku 252. miejsce w Polsce i 28. w województwie. Jak również na wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem, co umożliwia uczniom osiąganie wysokich lokat w olimpiadach i konkursach.

Zdaniem rodziców obecnych uczniów i ośmioklasistów taka placówka powinna otrzymać wsparcie ze strony władz, choćby w postaci ilości klas do rekrutacji, jako uznanie jakości pracy i osiąganych wyników.

Mieszkanka Jaworzna

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki