Prywatne usługi detektywistyczne

REKLAMA

Świadczenia detektywistyczne zyskują coraz większą popularność wśród społeczeństwa. Wykonywane usługi nie ograniczają się już bowiem wyłącznie do inwigilacji wybranych osób, a detektywi nie wykonują swojej pracy tylko dla osób prywatnych, lecz także dla przedsiębiorców i klientów korporacyjnych.
W obecnym czasie do biura detektywistycznego można zwrócić się niemal z każdym problemem i w każdej sytuacji. Prywatni detektywi najczęściej poszukują osób zaginionych lub ukrywających się. W obecnym czasie, gdzie większość społeczeństwa prowadzi nieustanną pogoń za pieniądzem agencje detektywistyczne przyjmują także wiele zgłoszeń, w których sprawdzają wiarygodność partnerów biznesowych, kontrahentów lub swoich wspólników. Przeprowadzają również audyty gospodarcze, pomagają wykryć i wyeliminować różnego rodzaju podsłuchy i pluskwy, sprawdzą przeszłość wskazanych przez klienta osób lub zajmą się usunięciem z komputerów oprogramowania szpiegowskiego. Detektywi mogą również zbierać różnego rodzaju materiały do spraw rozwodowych lub sprawdzić wierność współmałżonka.

Jak działa prywatny detektyw Wrocław?

Prywatny detektyw Wrocław ma obowiązek zachowania anonimowości klienta i ma obowiązek podawać tylko prawdziwe i zweryfikowane informacje. Nie ma prawa nikogo zatrzymać lub wylegitymować, nie może również przeszukiwać mieszkań i prywatnych posiadłości. W większości przypadków usługi prywatnego detektywa www.24detektyw.pl opierają się na wywiadzie środowiskowym, wielogodzinnych obserwacjach, monitorowaniu samochodów, które są potencjalnie ważnymi ogniwami w sprawie, a także wykryciu specjalistycznym sprzętem niepożądanego oprogramowania lub podsłuchów czy też ukrytych kamer i wyeliminowanie ich.

Czy warto korzystać z usług detektywistycznych?

W przypadkach zaginięcia osób wynajęcie prywatnego detektywa może dać dużo więcej korzyści niż zgłoszenie sprawy na policję, ze względu na to, że przy poszukiwaniach dorosłej osoby policja zacznie działania dopiero po upływie 48 godzin, a prywatny detektyw Wrocław zajmie się szukaniem zaginionej osoby natychmiast. Policja nie zajmuje się również wywiadami gospodarczymi, nie zweryfikuje pracowników, w celu uzyskania konkretnych informacji oraz nie będzie dochodzić niewierności małżeńskiej. W tych wszystkich przypadkach, niezbędna będzie dla nas usługa wykonywana przez prywatnego detektywa.

Duży wybór agencji detektywistycznych

Z każdym rokiem przybywa firm, które świadczą usługi prywatnego detektywa. Jest to spowodowane faktem, iż od roku 2013 zmniejszyły się znacząco wymagania, które stawiane były detektywom, a przede wszystkim licencję detektywa można teraz uzyskać w banalny sposób, wystarczy bowiem ukończyć kurs szkoleniowy trwający nie dłużej niż kilkadziesiąt godzin. Niewątpliwie detektyw-amator nie posiadający odpowiedniego wyszkolenia może przysporzyć nam sporo poważnych kłopotów, a doświadczenia będzie nabierał kosztem swoich klientów. W najgorszym wypadku może nawet zahamować lub uniemożliwić rozwiązanie sprawy i nawet na fachową pomoc będzie mogło być już za późno. Zdarzają się również wypadki, w których prywatny detektyw próbuje nas nakłonić do złamania prawa, sugerując założenie podsłuchu lub oprogramowania przechwytującego wiadomości poczty elektronicznej. Może okazać się to dla nas zgubne, gdyż sąd uzna materiały za nielegalne, a także może pociągnąć nas do odpowiedzialności karnej. Należy też uważać na pseudo detektywów nie posiadających żadnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia detektywistyczne.

Jak więc wybrać doświadczonego detektywa który wykona profesjonalnie powierzone mu zadanie?

Tak więc usługi prywatnego detektywa muszą być przede wszystkim potwierdzone pozwoleniem, czyli uzyskaniem wpisu do Ewidencji Działalności Regulowanej prowadzonej przez MSWiA, a także posiadaniem licencji detektywistycznej. Powinniśmy również zaczerpnąć opinii o danym biurze detektywistycznym, agencja może nam przedstawić kilka referencji uzyskanych od klientów, lub możemy samemu przeczytać opinie w internecie. Istnieją stowarzyszenia detektywów, więc można sprawdzić czy nasz potencjalny detektyw należy do jednego z takich stowarzyszeń, wówczas będziemy mieli pewność, że nasz detektyw jest profesjonalistą, który podnosi swoje kwalifikacje i uczęszcza na kursy związane ze swoją pracą. Powinniśmy również upewnić się, czy agencja detektywistyczna lub prywatny detektyw Wrocław www.24detektyw.pl/ustalanie-danych-adresowych posiadają aktualne ubezpieczenie OC od odpowiedzialności cywilnej za ewentualnie wyrządzone szkody. Po takiej weryfikacji uzyskamy pewność, że nie trafiliśmy na detektywów-samozwańców lub niedoświadczonych detektywów.

Cena i formalności

W tym przypadku nie powinniśmy kierować się znacząco ceną, gdyż za rzetelnie wykonaną pracę trzeba będzie z pewnością solidnie zapłacić. Stawki za poszczególne usługi dobierane są indywidualnie, najczęściej po zapoznaniu się detektywa z konkretnym przypadkiem, jednak ceny są zazwyczaj podobne. Pierwsze spotkanie z detektyw Wrocław będzie bezpłatną konsultacją, po której podpiszemy umowę zawierającą szczegóły współpracy oraz ustaloną cenę za usługę. W przypadku niezadowalającego wykonania zadania, będzie można ubiegać się na podstawie umowy o naprawienie szkody.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki