Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie informuje, że rozpoczęła się czwarta edycja programu Mieszkanie za remont.

REKLAMA

W tegorocznej edycji programu do wynajmu i remontu przeznaczono 43 lokale. Listę mieszkań do wynajęcia zamieszczamy poniżej, jest dostępna na stronie MZNK i w siedzibie jednostki przy ul. Północnej 9. Lista mieszkań zawiera również szacunkowe koszty, jakie trzeba będzie wyłożyć na remont.

Kompletne wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami składać będzie można od 2 do 31 marca tego roku, w siedzibie MZNK. Wnioski do aktualnej edycji programu udostępnione zostaną 2 marca – formularze z poprzednich edycji Mieszkania za remont nie będą przyjmowane. We wniosku podać można 3 lokale z listy, którymi jesteśmy zainteresowani.

Następnie złożone podania zostaną zweryfikowane, a osoby, które otrzymają najwyższą ilość punktów, będą mogły podpisać umowę na wynajem mieszkania. Remont wynajętego lokalu może trwać do 4 miesięcy, podczas których wynajmujący płaci tylko za media.

O Mieszkanie za remont starać mogą się osoby mieszkające na stałe w Jaworznie, które gotowe są na własny koszt wyremontować udostępniony lokal, złoża wnioski o posiadaniu środków niezbędnych do przeprowadzenia remontu, i mają odpowiedni dochód (jak czytamy na stronie MZNK – powyżej 115% do 250% kwoty najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym i powyżej 180% do 400 % tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym. Jest to średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział mieszkania).

Więcej informacji na temat programu Mieszkanie za remont można uzyskać w siedzibie MZNK przy ul. Północnej 9b lub pod numerem telefonu 032 745 10 45 (wew. 445 lub 451).

źródło: MZNK Jaworzno

- REKLAMA - Zewnętrzne linki