Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach informuje, że w 2020 roku realizowane będą przyjęcia kandydatów do służby w komendach miejskich/powiatowych policji województwa śląskiego, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach i samodzielnych Pododdziałach Prewencji Policji w Bielsku-Białej i Częstochowie. Sprawdź terminy naborów i wymagania wobec kandydatów.

REKLAMA

Terminy przyjęć kandydatów do służby w policji w 2020 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla garnizonu śląskiego następująco:

 • 27 lutego;
 • 21 kwietnia;
 • 13 lipca;
 • 16 września;
 • 5 listopada;
 • 30 grudnia.

Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie śląskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

Jeżeli jesteś zainteresowany przyjęciem do służby w określonym w ogłoszeniu terminie pamiętaj, że dokumenty musisz złożyć z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem!

Jakie wymagania musi spełnić kandydat, żeby wstąpić w szeregi policji? Potencjalny policjant powinien:

 • osiadać polskie obywatelstwo
 • posiadać nieposzlakowaną opinię
 • nie może być skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystać z pełni praw publicznych
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
 • posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej jeśli podlega kwalifikacji wojskowe.

Więcej o rekrutacji kandydaci mogą dowiedzieć się TUTAJ.

źródło:myslowice.slaska.policja.gov.pl

 

- REKLAMA - Zewnętrzne linki