14 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano nową książkę, będącą pokłosiem twórczości literackiej członków Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie. Almanach ten zawiera zarówno utwory poetyckie jak i prozę, ukazując szeroki wachlarz zainteresowań, równie szerokie spektrum form, a także dużą wrażliwość jaworznickich pisarzy.

Uczestnicy spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej
REKLAMA

Inicjatorem powstania tejże publikacji był zarząd jaworznickiego STK-u, natomiast wydawcą; Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, na której wsparcie i pomoc wspomniane stowarzyszenie mogło liczyć już wielokrotnie. Nie inaczej więc było i tym razem. Publikację ową pt. „Słowo ma kolor” otwierały odpowiednio wstępy; pani Iwony Brandys oraz Joanny Perończyk. Pierwsza z autorek podkreśliła to, jak duży kryzys przeżywa dzisiejsza literatura, która nie może w związku z tym opierać się koniecznym zmianom, jakie niesie ze sobą współczesna kultura i jej wymogi, dążące nieuchronnie do symbiozy tekstu z elementami pozasłownymi. Joanna Perończyk dokonała natomiast krótkiej, ogólnej charakterystyki opublikowanych utworów, potencjalnej ich genezy, a także ich tematyki i specyfiki.

Książka ta zawiera wiersze oraz dzieła prozatorskie dziesięciu członków Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie. Część merytoryczna publikacji zaczyna się więc od wierszy wybitnej jaworznickiej poetki pani Alicji Dudek. Następnie przeczytać można wiersze Jana Ryszarda Drąga i Genowefy Głowacz. Kolejny punkt książki to wiersze dla dorosłych i wierszyki dla dzieci lokalnej poetki i pedagoga, pani Urszuli Kępki. Po nich przepiękne wiersze Jacka Maliszczaka oraz zmarłej niedawno pani Janiny Woźniak, a następnie dwa opowiadania dla dzieci i młodzieży; a mianowicie „Jak dobrze zostać św. Mikołajem” i „Stowarzyszenie Odważnych Serc” autorstwa Ewy Musiorskiej. W książce zaprezentowany jest także esej pani Genowefy Frąs pt. „Hiriam w ogrodach węgla” czerpiący zarówno z przekazów biblijnych, jak i twórczości J. R. Drąga, nawiązującej do etosu ludzkiej pracy. W publikacji zaprezentowano również trzy utwory Jarosława Sawiaka; poemat „Australia”, szkic literacki „Półmisek” oraz fragment powieści „Joseph Grand”, zamieszczony tu pod roboczym tytułem Bezdech. Powyższy wybór wieńczy opowiadanie „Tajemnica Kawy” autorstwa pani Natalii Jankowskiej- Urant.

Autorem okładki jest wspomniana już Iwona Brandys. Książka ta natomiast dostępna jest w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, zarówno w wypożyczalni jak i czytelni. Życzymy miłej lektury.
Jarosław Sawiak

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki