System nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego jest wsparciem na etapie przedsądowym dla każdej osby, której nie stać na pokrycie kosztów komercyjnej porady prawnej. Od 2020 roku system obejmuje również usługę nieodpłatnej mediacji.

REKLAMA

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Mediację prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

  • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów,
  • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Z pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji można skorzystać w wyznaczonych punktach na terenie Jaworzna, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem tel. 510-970-680. Linia telefoniczna czynna jest pn-pt. w godz. 10:00-14:00.

info: UM Jaworzno

- REKLAMA - Zewnętrzne linki