Ruszyła pierwsza edycja Śląskiego Budżetu Obywatelskiego. W związku z tym postaramy się wyjaśnić najbardziej nurtujące kwestie dotyczące tego nowego projektu. Czym jest ŚBO? Jak głosować? Na jakie projekty mogą głosować jaworznianie? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi.

REKLAMA

Czym więc jest Śląski Budżet Obywatelski? Co roku w budżecie województwa śląskiego określana będzie pula środków, o wydatkowaniu której zdecydują mieszkańcy. W ramach budżetu obywatelskiego można zgłosić zadanie wojewódzkie lub podregionalne, a o realizacji poszczególnych projektów zdecydują mieszkańcy w powszechnym głosowaniu. Zgłaszanie wniosków na ten rok już się zakończyło, wymagania organizatora spełniły projekty, które przedstawiamy poniżej (szczegóły projektu widoczne będą po kliknięciu w link):

Zadania o zasięgu ogólnowojewódzkim:

Zadania w jaworznickim regionie:

Co należy wiedzieć o głosowaniu?

  • Głosowanie odbywa się elektronicznie (ebo.slaskie.pl);
  • uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy województwa;
  • każdy mieszkaniec głosuje raz, do dyspozycji mając 1 punkt na zadania z puli wojewódzkiej i 3 punkty na zadania z pul podregionalnych (Uwaga – punkty przyznajemy podczas jednej sesji dla zadania wojewódzkiego i dla zadań podregionalnych);
  • w panelu dostępne są informacje o zadaniach (tytuł, kod, proponowana lokalizacja, szacowany koszt, skrócony opis przygotowany przez autora zadania);
  • podczas głosowania należy podać swoje dane osobowe (PESEL, imię i nazwisko, imię matki) oraz numer telefonu, na który zostanie przesłany kod weryfikujący. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w panelu oraz w zakładce na bo.slaskie.pl;
  • na każdy numer telefonu można otrzymać do pięciu kodów weryfikujących (liczą się kody wykorzystane do zatwierdzenia głosowania);
  • po zatwierdzeniu głosowania nie będzie możliwości zmiany decyzji i ponownego głosowania przy wskazaniu tego samego numeru PESEL.
  • wyniki głosowania poznamy w grudniu – zgodnie z harmonogramem I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie potrwa do 30 listopada.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki