24 października 2019 roku był w naszej szkole bardzo ważnym dniem dla najmłodszej klasy. Wtedy bowiem odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie. Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów wierszy oraz piosenek i wytrwale ćwiczyli je podczas prób.

REKLAMA

Od samego rana panowała świąteczna atmosfera, co potwierdzał widok uczniów klasy pierwszej ubranych w odświętny strój galowy oraz przepiękna dekoracja sali gimnastycznej. Uroczystość poprowadziła koleżanka z klasy piątej. Powitała zaproszonych gości, dyrektora szkoły, nauczycieli oraz rodziców i uczniów.  Podczas akademii najmłodsi uczniowie zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki w szkole podstawowej. Wystąpili w programie artystycznym, przygotowanym pod okiem swojej wychowawczyni. Swój występ rozpoczęli układem tanecznym z szarfami. Zaprezentowali też umiejętności wokalne i recytatorskie. W dalszej części pierwszoklasiści wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w szkole i grupie rówieśniczej oraz znajomością przepisów ruchu drogowego. Swoją postawą udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły.

W niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, pilnymi i wzorowymi uczniami, należycie wypełniać obowiązki ucznia. Później nastąpiła najważniejsza chwila – pasowanie na uczniów. Pani dyrektor, ogromnym ołówkiem, pasowała każde dziecko na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia” – mówiła pani dyrektor, dotykając  ołówkiem ramion swoich podopiecznych.   Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie przez wychowawczynię pamiątkowych dyplomów.
Nie obyło się bez słodkiej niespodzianki od rodziców oraz upominków od Rady Rodziców i uczniów klasy drugiej. Następnie była chwila na pamiątkowe zdjęcia grupowe i indywidualne. Pełni wrażeń, w towarzystwie wzruszonych rodziców, pierwszoklasiści udali się na słodki poczęstunek.

Wszystkim pierwszakom życzymy wielu sukcesów oraz wytrwałości w zdobywaniu wiedzy w murach naszej szkoły, a ich rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki