Odszkodowanie za wypadek w UK

REKLAMA

Odszkodowanie powypadkowe w UK, chociaż dostępne dla poszkodowanych, jest tym prawem, z którego poszkodowani często rezygnują. Wynika to tak z nieznajomości praw określających to, czy odszkodowanie można otrzymać, czy też nie, jak i z obawy przed gniewem pracodawcy. Co trzeba wiedzieć, występując o odszkodowanie powypadkowe w UK? Poniżej znajdziesz wiele przydatnych informacji na ten temat.

Odszkodowania powypadkowe w UK – co to jest?

Warto pamiętać, że Wielka Brytania zapewnia wysoki poziom ochrony pracowników, którzy ulegli wypadkowi podczas pracy. Ogólnie rzecz ujmując, odszkodowanie przysługuje nam za szkody, które ponieśliśmy w wyniku błędów popełnionych przez współpracownika/współpracowników i/lub pracodawcę. Na pojęcie odszkodowania za wypadek w Wielkiej Brytanii składają się trzy elementy:

 1. zadośćuczynienie
 2. odszkodowanie za starty w przyszłości
 3. odszkodowanie za straty w przeszłości

Zadośćuczynienie to kwota, której przyznanie poszkodowanemu załagodzić ma poczucie wyrządzonej krzywdy, tak fizycznej, jak i psychicznej. Odszkodowanie za straty w przyszłości to pieniądze, które należą się poszkodowanemu ze względu na to, że w wyniku uszczerbku na zdrowiu stracił on pewne perspektywy na przyszłość – np. nie będzie w stanie wykonywać już pewnego zawodu, albo wykonywanie pewnych czynności będzie możliwe, ale tylko po przebyciu odpowiedniej rehabilitacji. Odszkodowanie za straty w przeszłości to z kolei kwota, która odpowiada kosztom poniesionym przez poszkodowanego bezpośrednio po wypadku – koszty sprawowania nad poszkodowanym opieki, koszty pogrzebu czy koszty transportu z i do szpitala.

Definicja wypadku z kolei jest następująca:

Wypadkiem w pracy jest nieprzewidziane zdarzenie, które skutkuje uszkodzeniem ciała i/lub psychiki pracownika.To uraz, do którego doszło podczas podróży służbowej, w czasie wykonywania poleceń przełożonych, a także podczas wykonywania pracy zawodowej bez wyraźnego polecenia ze strony szefostwa.

Definicja ta, jak i prawo do odszkodowania nie są zależne od umowy, jaka wiąże pracodawcę i pracownika.

Kiedy możesz uzyskać odszkodowanie za wypadek w UK?

Uszczegóławiając powyższe opisy, o odszkodowanie powypadkowe w UK można starać się w przypadkach, gdy:

 • szkodę na zdrowiu spowodowała wadliwa maszyna na stanowisku pracy
 • kiedy sprawcą pogorszenia stanu zdrowia był inny pracownik
 • kiedy otrzymaliśmy sprzęt, który zagrażał bezpieczeństwu, z różnych przyczyn – choćby dlatego, że działał niesprawnie
 • pracodawca wydał polecenie, które doprowadziło do wypadku
 • miejsce pracy było nieprzyjazne i niedostosowane do pracownika, w wyniku czego pracownik poślizgnął się, upadł itd.
 • w każdej innej sytuacji, w której wypadek nie jest spowodowany z twojej winy

Co zrobić po wypadku w UK – ogólne wskazówki

Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku podczas pracy w UK i pragniesz otrzymać odszkodowanie, początkowo po wypadku należy wykonać następujące 8 kroków:

 1. Zgłosić wypadek przełożonemu
 2. Dopilnować, by zdarzenie odnotowano w książce wypadków (Accident Book)
 3. Uważnie przeczytać raport ze zdarzenia przed podpisaniem
 4. Zadbać o to, by mieć namiary na świadków wypadku, jeżeli byli jacyś świadkowie zdarzenia
 5. Sprawdzić, czy na miejscu wypadku były kamery
 6. Skontaktować się z wybraną kancelarią prawniczą
 7. Udać się do szpitala lub lekarza GP
 8. Zatrzymywać to, co pozwoli udowodnić, jakie koszty poniesiono w wyniku wypadku (paragony, rachunki, faktury itp.)

Warto pamiętać, że nawet, jeżeli wydaje nam się, że zebrane przez nas dane są niepełne, to i tak przysługuje nam otrzymanie odszkodowania w UK i warto starać się o przyznanie należnych środków.

Co zrobić – wypadek samochodowy UK

W tym szczególnym przypadku – wypadku samochodowego w UK – by przyznane ci było odszkodowanie za wypadek samochodowy UK podejmij następujące kroki:

 1. spisz dane sprawcy wypadku
 2. wykonaj zdjęcie miejsca kolizji
 3. wykonaj zdjęcia samochodów biorących udział w wypadku
 4. zgłoś się do lekarza, jeśli potrzebujesz pomocy
 5. zadzwoń do wybranej kancelarii prawniczej

Pamiętaj, że policja przyjedzie tylko wówczas, gdy ktoś będzie poważnie ranny w wyniku wypadku.

Ile uzyskam z odszkodowania za wypadek?

Wysokość odszkodowanie za wypadek w pracy UK, jaką można uzyskać waha się od kilkuset funtów (np. obrażenia typu drobne złamania kości) do milionów funtów (znaczne obrażenia z długofalowymi konsekwencjami, np. uszkodzenia mózgu). Nie jest to ilość stała i z góry wyznaczona. Wielkość odszkodowania zależna jest przede wszystkim od złożoności i skali doznanych przez nas obrażeń, dlatego kluczowy przy określaniu kwoty odszkodowania jest raport medyczny z obdukcji przeprowadzonej przez komisję lekarską. Odszkodowania powypadkowe w UK mogą być więc bardzo różnej wielkości.

Kwota odszkodowania może zależeć od:

 • stopnia i sposobu uszkodzenia ciała
 • wystąpienia bądź nie problemów psychicznych związanych z przeżytym urazem (PTSD, depresja itp.)
 • poniesienia (lub nie) przez poszkodowanego szkód finansowych (np. przeznaczenia pieniędzy na rehabilitację, opiekę medyczną, transport z i do szpitala itd.)
 • poniesienia (bądź nie) przez poszkodowanego innych szkód finansowych (np. zniszczenie mienia).

W przypadku ustalania kwoty przeznaczonej na odszkodowanie w UK istotne będzie także to, jakie do tej pory sądy przyznawały odszkodowania w podobnych do naszego przypadkach. Wzięty pod uwagę będzie także krajowy taryfikator kwot zadośćuczynień.

Ile trwa uzyskiwanie odszkodowania?

Podobnie jak kwota odszkodowania, tak i ilość czasu poświęcona na przyznanie odszkodowania nie jest z góry ustalona. Okres czasu potrzebny do uzyskania odszkodowania zależny jest od tego, jak złożone są okoliczności naszego wypadku. Uzyskanie odszkodowanie w bardzo krótkim czasie – do miesiąca – zdarza się w wyjątkowych przypadkach. Zazwyczaj należy spodziewać się, że uzyskiwanie odszkodowania potrwa od kilku miesięcy (mniej skomplikowane sprawy) do roku (sprawy bardziej skomplikowane). Istnieje też możliwość, że postępowanie przedłuży się do półtora roku lub będzie trwało nawet dłużej. Maksymalny czas na przyznanie odszkodowania to 3 lata. Wszczynając postępowanie o odszkodowanie warto mieć w pamięci, że nie otrzymamy odszkodowania z dnia na dzień – nie należy z takim postępowaniem zwlekać.

To, jak skomplikowanym w postępowaniu o odszkodowanie w UK za uszczerbek na zdrowiu okaże się akurat nasz przypadek zależeć może od:

 • problemów w ustaleniu, jak bardzo do wypadku przyczynił się pracodawca
 • skierowania (bądź nie) sprawy do sądu, co dzieje się często w przypadkach spornych
 • możliwości lub braku możliwości uczestniczenia poszkodowanego w rozprawach
 • ilości czasu potrzebnej na przygotowanie kompletu lekarskich badań i solidnych dowodów

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w UK? Pomóc może Kancelaria E-Prawnicy

Wypadek w pracy i odszkodowania w UK okażą się łatwiejszą sytuacją do opanowania, jeśli skontaktujemy się z kancelarią prawniczą (jest to przecież ważny, wyszczególniony krok w postępowaniu po wypadku, jeśli chcemy starać się o odszkodowanie). Przykładową, oferującą dobre warunki współpracy kancelarią, która odzyskuje odszkodowania powypadkowe na terenie Anglii i Walii jest Kancelaria E-Prawnicy.

Kancelarii E-Prawnicy zajmuje się tak wypadkami w pracy UK, jak i wypadkami drogowymi UK i wypadkami samochodowymi UK. Kancelaria ta ma doświadczenie, bo uzyskuje odszkodowania od ponad 16 lat. W ramach kancelarii pracują zarówno prawnicy z Polski, jak i z UK, co wzmaga rzetelność pracy. Zapewniana jest profesjonalna obsługa w języku polskim.

Szybkość i skuteczność tej kancelarii uzależniona jest choćby od jednej z zasad, którą wspomniana kancelaria się kieruje. Działaniami Kancelarii E-Prawnicy rządzi zasada No Win No Fee, co oznacza, że kancelaria starać się będzie o twoje powodzenie w sprawie o odszkodowanie za wypadek w UK, bo to właśnie od powodzenia sprawy (i tego, jak duże odszkodowanie uda się wynegocjować) zależne są zarobki kancelarii.Ponadto Kancelaria E-Prawnicy oferuje kontakt całą dobę. Oferuje także darmowe porady.

Pamiętaj, że praktycznie po każdym wypadku, w którym odniosłeś obrażenia możesz starać się o odszkodowanie, w związku z czym możesz zgłosić się po pomoc do prawnika. Jeśli tylko jesteś w stanie udowodnić, że to nie ty jesteś odpowiedzialny za wypadek w pracy w UK, możesz zgłosić się do Kancelarii E-Prawnicy.

Darmowe porady 24/7 !!!

Zadzwoń:

Telefon: 0044 203 488 1838

Komórka: 0044 7531 700 400

lub napisz na czacie lub formularzu ze strony

https://www.e-prawnicy.co.uk/

E-Prawnicy, Odszkodowania UK

170 Greenford Road

London, HA13QX

undefined

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki