Doszło do zmiany w zarządzie TAURON Wydobycie. Rezygnację z pełnienia funkcji złożył dotychczasowy wiceprezes zarządu ds. technicznych Tomasz Duda.

REKLAMA

Zarząd TAURON Wydobycie S.A. będzie pracował w składzie:

Tomasz Cudny – prezes zarządu

Jacek Pytel  – wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych

Tomasz Miśka – wiceprezes zarządu ds. handlowych

Rezygnacja mogła być pokłosiem związkowych postulatów. Na ten momen jednak żadna ze stron nie komentuje tej rezygnacji.

Związkowcy żądają odwołania wiceprezesa TAURON Wydobycie

 

 

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki