Wodociągi: Awaria pompowni przy ul. Batorego

Wodociągi Jaworzno informują o poważnej awarii pompowni przy ul. Batorego. Ścieki trafiają tymczasowo do Przemszy.

REKLAMA

W dniu wczorajszym na skutek awarii doszło do rozszczelnienia zbiornika przepompowni ścieków przy ul. Batorego. Niezwłocznie po otrzymaniu sygnału o awarii służby techniczne Wodociągów Jaworzno podjęły standardowe działania naprawcze mające na celu przywrócenie normalnej pracy obiektu. Udało się to dopiero w późnych godzinach nocnych. Jednak po kilku godzinach pracy, zbiornik uległ kolejnej awarii. W dniu dzisiejszym wznowiono prace naprawcze w komorze zbiornika oraz niezwłocznie przekazano informację do publicznej wiadomości.

Warunki pracy, ze względu na specyfikę obiektu i materii w niej płynącej, są ciężkie. Na skutek awarii ścieki trafiające do przepompowni zostały czasowo przekierowane przelewem burzowym do rzeki Przemsza. W najbliższym czasie rozważana jest również możliwość ich ozonowania.

Informują Wodociągi Jaworzno.

Foto Wodociągi Jaworzno

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ