Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa

Skończyły się wakacje w szkołach podstawowych i średnich, kończą się też te studenckie. Jaworznicki Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa zainaugurował w sobotę nowy rok akademicki.

REKLAMA

Uczniowie studiów pierwszego stopnia oraz kierunków podyplomowych wzięli udział w oficjalnej części uroczystości w Młodzieżowym Domu Kultury.

Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na profesjonalistów posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa. A czym, samym w sobie jest bezpieczeństwo publiczne, tłumaczy Rektor uczelni – dr Andrzej Zduniak.

W jaworznickim wydziale Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa kształcić można się w sumie na kilkunastu specjalizacjach. Uczelnia wciąż czeka też na nowych studentów.

Antyterroryzm, kryminalistyka śledcza czy BHP i ochrona przeciwpożarowa, to tylko kilka spośród specjalności dostępnych dla studentów studiów I stopnia. Jak zapewnia uczelnia – dyplom studiów I stopnia z zakresu bezpieczeństwa publicznego ułatwi zatrudnienie w służbach rządowych czy samorządowych. Rosnące zainteresowanie tą tematyką zdaje się to potwierdzać.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki