W waszych jednostkach panuje duch patriotyzmu, poświęcenia, oddania, pełnej gotowości i bezinteresowności – powiedział
prezydent Andrzej Duda w Katowicach podczas przysięgi żołnierzy WOT.

REKLAMA

Prezydent podkreślił, że o służbie żołnierzy WOT w superlatywach wypowiadają się dowódcy Wojska Polskiego. 16 sierpnia 2019 r. w 100 rocznicę wybuchu I. Powstania Śląskiego żołnierze 13 Śląskiej Brygady OT w obecności zwierzchnika sił zbrojnych Prezydenta RP Andrzeja Dudy i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka złożyli uroczystą przysięgę wojskową.

Prezydenta RP, zwierzchnik sił zbrojnych, Andrzej Duda po raz pierwszy brał udział
w przysiędze żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Zwracając się do żołnierzy WOT
podziękował im za ich "poświecenie" i “gotowość, aby przygotować się do obrony ojczyzny i jej służyć” – Muszę wam powiedzieć, o tym co słyszę od najwyższych dowódców Wojska Polskiego, którzy kilkakrotnie już, z szefem Sztabu Generalnego (na czele), w superlatywach mówili o waszej służbie, o służbie żołnierzy waszej brygady, ale
także i innych brygad obrony terytorialnej. O tym niezwykłym duchu, który panuje w
waszych jednostkach – patriotyzmu, poświecenia, oddania, pełnej gotowości
i bezinteresowności – powiedział prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że jest za to wdzięczny żołnierzom WOT – jako człowiek, ale
też jako zwierzchnik Sił Zbrojnych. Jesteście bardzo ważnym elementem, jesteście
istotnym elementem modernizacji polskiej armii. Poprzez stworzenie nowego rodzaju
sił zbrojnych, poprzez napływ was – jako ochotników, by służyć ojczyźnie – mówił
prezydent.

Obecny na przysiędze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział:
“Jesteście świetnie przygotowani, żeby nieść pomoc tym którzy pomocy będą
potrzebować, jesteście zawsze blisko, jesteście zawsze gotowi. Oby nigdy nie było
wojny, ale w sytuacji takiego zagrożenia, to właśnie wy będziecie wspierać wojska operacyjne. To jest bardzo ważna rola, bo wy doskonale znacie teren, na którym
przyjdzie wam operować”.

Podczas swojego wystąpienia gen. dyw. Wiesław Kukuła zwrócił uwagę na to, że
dzisiejsza uroczystość jest na wskroś przeszyta symboliką. Po pierwsze grupa
składających dzisiaj żołnierzy to niemal tylu żołnierzy ilu liczyła Grupa Destrukcyjna
Dowództwa Obrony Plebiscytu, nazywanej grupą „Wawelberga” od pseudonimu jej
dowódcy kapitana Tadeusza Puszczyńskiego, którego na wniosek obecnych tu
żołnierzy 13 Śląskiej Brygady OT Pan minister ON Mariusz Błaszczak uczynił
patronem brygady. Po drugie żołnierze przysięgę złożą niemal dokładnie w setną
rocznicę wybuchu pierwszego powstania śląskiego. Po trzecie przysięga zostanie
złożona w Nikiszowcu, którego mieszkańcy jako jedni z pierwszych przystąpili do
walki zbrojnej o przyłączenie Górnego Śląska do Polski – powiedział generał.
Zaprzysiężenie odbyło się na terenie katowickiej dzielnicy Nikiszowiec, na Placu
Wyzwolenia, gdzie dokładnie 100 lat temu przysięgę składali śląscy powstańcy,
których spadkobiercami są dzisiejsi terytorialsi ze Śląska. Sto lat temu to właśnie
Nikiszowiec, wtedy jeszcze jako gmina, opowiedział się praktycznie całkowicie
za włączeniem do Polski, tu też toczyły się najcięższe walki, dlatego właśnie
dzielnica ta została wybrana na miejsce uroczystej przysięgi żołnierzy 13 Śląskiej
Brygady OT.

Podczas przysięgi wojskowej awans na stopień kapitana odebrała por. Krystyna
Koczy, kurier Armii Krajowej.

TRADYCJE 13 ŚLĄSKIEJ BRYGADY OT
Podczas dzisiejszej przysięgi odczytana została decyzja ministra obrony narodowej
w sprawie przejęcia tradycji oddziałów i organizacji walczących o powrót Śląska
do Polski, a także ustanowienia święta 13 Śląskiej Brygady OT.
13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Tadeusza Puszczyńskiego
ps. Konrad Wawelberg; przyjmuje dziedzictwo tradycji: 1) Polskiej Organizacji
Wojskowej Górnego Śląska – Centrali Wychowania Fizycznego (1919-1921); 2)
Referatu Destrukcji Wydziału Plebiscytowego Ministerstwa Spraw Wojskowych
(1920- 1921); 3) Polskiego Komisariatu Plebiscytowego (1920-1921); 4) Dowództwa
Obrony Plebiscytu i Inspektoratów Obrony Plebiscytu (1920-1921); 5) Naczelnej

Komendy Wojsk Powstańczych (1921); 6) Dowództwa Oddziałów Dywersyjnych
(1921).

WRĘCZENIE PROPORCÓW ROZPOZNAWCZYCH
Ważnym elementem uroczystości było także oficjalne wręczenie proporców
rozpoznawczych Dowódcy 13 Śląskiej Brygady OT im. ppłk. dypl. Tadeusza
Puszczyńskiego ps. „Konrad Wawelberg” oraz Dowódcy 131 Batalionu Lekkiej
Piechoty. Proporce rozpoznawcze są symbolami rozpoznawczymi jednostek
wojskowych i pododdziałów.

Barwy proporców nawiązują do opasek noszonych przez powstańców śląskich
w stopniach oficerskich. Żółta żyłka nawiązuje do barw województwa śląskiego.
Na proporcu Dowódcy 13ŚBOT widnieje Orzeł Biały ze sztandaru powstańczego.
Pod jego szponami wieniec z gałęzi dębowych, który był odznaką noszoną przy
pasach przez dowódców z Grupy "Wawelberga". Na proporcu Dowódcy 131blp
widnieje Orzeł Górnośląski według wzoru używanego w okresie II Rzeczypospolitej

info/foto: 13ŚBOT

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki