Za kilka dni początek nowego roku szkolnego. To dobry moment, by sięgnąć po 300 złotych – bo właśnie tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. 

REKLAMA

Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Wnioski online oraz drogą tradycyjną (papierową) składać należy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Komu się należy?

– świadczenie “Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 18 roku życia

– w przypadku kiedy nauka rozpoczęła się przed 18 rokiem życia i jest kontynuowana, świadczenie przysługuje do 20 roku życia,

– dzieci niepełnosprawne uczące się otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia,

– świadczenie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

Kto może złożyć wniosek?
– Jeden z rodziców dziecka,

– opiekun prawny

– opiekun faktyczny (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)

-sama ucząca się osoba, o ile jest pełnoletnia, nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym prawem do alimentów z ich strony i rozpoczęła edukację przed 18 rokiem życia, a dalej ją kontynuuje.

 

więcej informacji znaleźć można na stronie mops.jaworzno.pl

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki