W reakcji na pojawiające się w całym regionie problemy z dostępem do badań lekarskich dla kandydatów do techników i szkół branżowych, Śląskie Kuratorium Oświaty wystosowało komunikat do komisji rekrutacyjnych, absolwetów klas III gimnazjów i klas VIII szkół podstawowych oraz ich rodziców. Poniżej prezentujemy treść komunikatu:

REKLAMA

Szanowni Państwo,

w związku z problemem dotyczącym badań lekarskich kandydatów do techników i branżowych szkół I stopnia, w trosce o prawidłowy przebieg rekrutacji, uprzejmie informuję, że:

w przypadku, gdy wykonanie badań i dostarczenie zaświadczeń lekarskich nie będzie możliwe w terminie wskazanym w Harmonogramie rekrutacji, kandydaci lub ich rodzice/opiekunowie prawni powinni złożyć stosowne oświadczenie informujące o braku możliwości jego przedłożenia w terminie, z podaniem daty badania, do Komisji Rekrutacyjnej w szkole, do której zostali zakwalifikowani najpóźniej do 24 lipca do godz. 11.00;

po uzyskaniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, kandydaci są zobowiązani do jego niezwłocznego dostarczenia do szkoły.
Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły z ww. powodów podlegać będą procedurze odwoławczej zgodnej z art. 20zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.) lub art. 158 ust. 6-9 ustawy prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148.).

Komisje Rekrutacyjne będą przyjmować tych kandydatów w pierwszej kolejności.

Z wyrazami szacunku,

Śląski Kurator Oświaty

Urszula Bauer

info:um jaworzno

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki