Zarząd Jaworznickiej Izby Gospodarczej uzyskał absolutorium za ubiegły rok. Członkowie izby zadeklarowali kontynuację projektów promujących przedsiębiorczość w Jaworznie oraz nakreślili nowe kierunki rozwoju porozumienia z gminą Jaworzno, oraz z Regionalną Izbą Gospodarczą.

REKLAMA

Po walnym sprawozdawczym odbyło się spotkanie z prezydentem Pawłem Silbertem, który wraz ze swoimi pracownikami zaprezentował aktualnie realizowane inwestycje w mieście. Przedsiębiorcy dowiedzieli się o harmonogramach realizacji inwestycji oraz o bieżących problemach związanych z funkcjonowaniem miasta.

Wiele emocji wywołał temat parkingów w centrum miasta. Prezydent nie widzi możliwości powiększania ilości miejsc postojowych w centrum miasta. Aby jednak umożliwić lepsze rotowanie pojazdów, przedsiębiorcy zaproponowali powiększenie ilości zielonych stref parkowania, a w pozostałej części wprowadzenie płatnych stref parkowania. Po tych deklaracjach zaplanowano przeprowadzenie publicznej dyskusji na temat znalezienia najlepszego rozwiązania problemu parkowania w centrum.

Gospodarzem spotkania była firma Cargo, a o obsługę kulinarną zadbało „Bistro bez pośpiechu”.

Franciszek Matysik

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki