Zdzisław Filip złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu TAURON Wydobycie, a rada nadzorcza ją przyjęła.

REKLAMA

Zdzisław Filip był prezes Tauron Wydobycie od 26 stycznia 2016 r.

Rada nadzorcza do kierowania spółką powołała Sławomira Obidzińskiego.

Sławomir Obidziński od 2016 roku do czerwca tego roku pełnił funkcję prezesa Węglokoksu.

Foto: materiały prasowe Węglokoks

Informacja prasowa

Rada nadzorcza TAURON Wydobycie dokonała we wtorek, 4 czerwca zmian w składzie zarządu spółki. Stanowisko prezesa spółki objął Sławomir Obidziński.

Sławomir Obidziński jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalność – technika podziemnych eksploatacji złóż węgla.

Ukończył też studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i bankowości.

W 2012 r. uzyskał dyplom uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 2014 r. ukończył studia z zakresu Executive Doctor of Business Administration (dwa lata wcześniej studia podyplomowe Executive Master of Business Administration).

W latach 1988-1991 pracował na stanowisku inżynieryjno-technicznym w kopalni Czeczott w Woli.
W latach 1992-2007 pracował w SGS Polska (oddział szwajcarskiego holdingu SGS), pełniąc kolejno funkcje kierownika biura, dyrektora regionalnego oraz dyrektora branży mineralnej.

W latach 2007-2014 był prezesem Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej w Brzeszczach. Od lutego 2014 r. był wiceprezesem ds. produkcji we Wspólnym Przedsiębiorstwie Energetycznym (obecnie Węglokoks Energia), następnie w maju 2015 r. został jego prezesem. W czerwcu 2016 roku został prezesem zarządu Węglokoks S.A., którą to funkcję pełnił do maja 2019 roku.

Jednocześnie na stanowisko wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych spółki powołano Jacka Pytla, pełniącego dotychczas w spółce stanowisko dyrektora zarządzającego ds. ekonomiczno-finansowych.

Zarząd TAURON Wydobycie S.A. będzie pracował w składzie:
Sławomir Obidziński – prezes zarządu, dyrektor naczelny
Andrzej Okoń – wiceprezes zarządu, dyrektor ds. technicznych
Jacek Pytel – wiceprezes zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych

Ze spółką TAURON Wydobycie pożegnał się jej dotychczasowy prezes. Zdzisław Filip złożył na ręcę Rady Nadzorczej rezygnację z pełnienia funkcji.

 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki