Konsorcjum AVR SA -PW MIKI -MIKI RECYKLING wystosowało oświadczenie  odnośnie trudnej sytuacji związanej z odbiorem odpadów BIO. W poniedziałek 17 czwerca ma odbyć się spotkanie na szczycie z przedstawicielami gminy Jaworzno.

REKLAMA

Konsorcjum przed tym spotkaniem oświadcza, że niezwłocznie może zacząć odbierać śmieci BIO. Jakie warunki postawi firma na spotkaniu?

“Informujemy, że w dniu 17.06.2019 niezwłocznie po ustaleniach poczynionych na spotkaniu z Zamawiającym, gdzie przedstawiony zostanie potencjalny sposób kontynuowania realizowania usługi wbrew prezentowanemu Zamawiającemu przez Wykonawcę stanowisku, Wykonawca tj. Konsorcjum AVR / Miki przystąpi do odbioru odpadów BIO w workach mimo bardzo trudnej sytuacji związanej z odmowami przyjmowania odpadów w workach przez regionalne instalacje.
O szczegółach dot. możliwości prawnych i organizacyjnych oraz potencjalnym zagrożeniu dla Wykonawcy, Konsorcjum poinformuje Zamawiającego na spotkaniu w dniu 17.06.2019 r.”

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki