Do końca kwietnia ponownie miał być ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Narodowej. Ale los inwestycji nie jest jeszcze przesądzony – jak poinformowały na swojej stronie jaworznickie wodociągi, najpierw 80% mieszkańców dzielnicy musi zgłosić się i podpisać umowę.

REKLAMA

Z relacji niezadowolonych czytelników wynika, że taki wymóg nie pojawiał się przy budowie kanalizacji w innych dzielnicach. Jak poinformowały nas Wodociągi Jaworzno, zmiana ta jest zabezpieczeniem dla inwestycji.
– (…) Dla ostatniego zadania, obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Jeleń Łęg pojawił się problem, co do uzyskania właściwego procentu podłączonych posesji, czyli wspomnianego efektu ekologicznego. Jednym słowem nie wszyscy mieszkańcy opowiadający się na początku za budową kanalizacji w Jeleniu Łęgu, obecnie wyrażają chęć podłączenia swojego budynku do sieci sanitarnej. Teraz przy inwestycji w Dąbrowie Narodowej chcemy uniknąć tego ryzyka oraz ewentualnej sytuacji nieuzyskania efektu ekologicznego, a tym samym konieczności zwrotu otrzymanej dotacji – informuje Sławomir Grucel z Wodociągów Jaworzno.
Odebraliśmy też wiadomości mówiące o tym, że dla części mieszkańców stawienie się w godzinach funkcjonowania wodociągów stanowi problem…
– Jest oczywistym, że nie ma żadnych szans na to aby 80% mieszkańców w godzinach urzędowania wodociągów pojechało i podpisało umowę – pisze pan Edward.
Jednak konsekwencje nie uzbierania się na czas 80% podpisów mogą być poważne.
– Niespełnienie tego warunku może skutkować odstąpieniem i rezygnacją z budowy sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy, a także koniecznością zwrotu otrzymanych na ten cel dotacji – czytamy na stronie jaworznickich wodociągów. 
Na podpisanie umów mieszkańcy mają czas do 30 czerwca.
– Na zawarcie przedmiotowej umowy, deklaracji mieszkańcy Dąbrowy mają
2 miesiące, czyli do 30 czerwca 2019 r. w siedzibie Spółki przy ulicy św. Wojciecha 34 na stanowisku obsługi klienta nr 04 (tel. 32 3186027) od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, w czwartki w godz. od 7:00 do 17:00. W celu podpisania umowy można skorzystać również z dołączonego do pisma upoważnienia, wskazując osobę, pełnomocnika do reprezentowania i podpisania stosownej umowy – dodaje Grucel.
- REKLAMA -
Zewnętrzne linki