MGSM Jaworzno ul. Granitowa 4 ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie niżej wymienionych robót remontowo – budowlanych :

  • 1/ ocieplenie ścian zewnętrznych budynków wielorodzinnych,
  • 2/ ocieplenie stropów piwnicznych,
  • 3/ ocieplenie dylatacji,
  • 4/ malowanie klatek schodowych,
  • 5/ remont balkonów,
  • 6/ remont dachów
  • 7/ wymiana instalacji odgromowej
  • 8/ budowa wiaty śmietnikowej
REKLAMA

oraz

okresowej rocznej kontroli stanu technicznego elementów budynków zgodnie z art 62 pkt a i b Prawa Budowlanego.
Wadium na poszczególne pozycje – określona w materiałach przetargowych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata na konto Spółdzielni PKO Jaworzno nr 28 1020 2528 0000 0002 0019 5883 wadium i złożenia ofert na poszczególne rodzaje robót w zamkniętych kopertach z dopiskiem “przetarg na…..” do dnia 12.04.2019 do godziny 14-tej w Sp-ni pok nr 10.

Wybór wykonawców nastąpi na podstawie złożonych ofert .

O wynikach przetargu wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną.

Informacje :751-16-78 ; 751-01-86 wew . 23 lub 29 Bezpłatne materiały do przetargu do odbioru w Sp-ni pok 1 lub 7 w godzinach od 9- 13 tej. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

http://www.mgsmgigant.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=24

Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Granitowa 4
43-600 Jaworzno
tel/fax 032 751 16 78; 032 751 01 86
NIP 632-000-02-00

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki