Wodomierze na medal

Coraz mniejszymi rozbieżnościami między wodą dostarczaną do bloków a wodomierzami indywidualnymi może pochwalić się Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik. W 2018 r. w porównaniu do 2017 te rozbieżności zmniejszyły się o 1,3 proc.

REKLAMA

Na pewno wpływ na to miała legalizacyjna wymiana wodomierzy. Wymieniamy je na te dużo lepszej klasy z odczytem radiowym, który niweluje różnice czasowe między odczytem wodomierza głównego, a wodomierzy indywidualnych. – powiedział Wojciech Nieć, kierownik Administracji nr 1 w SM Górnik.

A mowa o sporych różnicach na wodzie zimnej, bo w administracji nr 1 to spadek z 1,7 proc. w 2017 roku na 0,3 proc. w 2018 roku.

Administracja nr 2 może pochwalić się spadkiem różnic między wodomierzami zbiorczymi, a indywidualnymi na zimnej wodzie o ponad 2 proc.

Zaś administracja nr 3 to dwu procentowy spadek w rozbieżnościach.

Spółdzielnia praktycznie cały czas prowadzi analizy dotyczące różnic pomiędzy wodomierzami indywidualnymi a zbiorczymi. Po przeanalizowaniu spraw związanych z tymi różnicami, bardzo często robimy jeszcze kontrole, które pozwalają wychwycić niesprawne bądź źle działające wodomierze. – dodał Wojciech Nieć.

W całych zasobach rozbieżności na zimnej wodzie spadły z 3,1 na 1,6 proc., a na zimnej wodzie do podgrzania z 3,2 do 2,4 proc.

Podsumowując całą analizę można stwierdzić, że w większości budynków rozbieżności między wodą dostarczaną a zużytą są na zadowalającym poziomie. Jak widać systematyczna wymiana wodomierzy na dokładniejsze daje pozytywne i zadowalające efekty.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki