Zbyt zimno w pracy? Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP masz prawo do odmówienia wykonywania pracy oraz złożenia skargi na pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy. Grzywna dla pracodawcy może wynieść nawet 30 tys. zł.

REKLAMA

W okresie zimowym niektóre firmy szukając oszczędności decydują się na “przykręcenie kaloryfera” lub czasem nawet na jego wyłączenie. Jednak zbyt niska temperatura w miejscu pracy daje pracownikowi możliwość odmówienia wykonania pracy. Jaka jest minimalna temperatura, którą musi zapewnić pracodawca?

Temperatura w biurach i halach produkcyjnych

W pomieszczeniach, w których przebywają pracownicy biurowi oraz wykonujący lekką pracę fizyczną temperatura nie powinna być mniejsza niż 18°C. Pozostali pracownicy m.in. hal produkcyjnych powinni mieć zapewnione co najmniej 14°C. Dodatkowo temperatura w pomieszczeniach takich jak łazienka czy szatnia powinna wynosić nie mniej niż 24°C.

Praca wykonywana na zewnątrz

Osoby pracujące na zewnątrz lub w nieogrzewanych pomieszczeniach chronią dodatkowe prawa.

Pracodawca powinien zapewnić pomieszczenie (nie mniej niż 8 m²), które ochroni ich przed opadami, niską temperaturą oraz wiatrem. Temperatura w takich pomieszczeniach powinna być wyższa niż 16°C.

Dodatkowo przy wymagającej pracy, pracodawca ma obowiązek zapewniania posiłku regeneracyjnego (od 1 listopada do końca marca). Prawo do takich posiłków mają również osoby zatrudnione w chłodniach czy przechowalniach żywności.

Osobom zatrudnionych w nieogrzewanych pomieszczeniach oraz pracującym na zewnątrz przysługują również gorące napoje.

Jeżeli pracodawca nie jest w stanie zapewnić specjalnego pomieszczenia, może zostać zwolniony z tego obowiązku pod warunkiem udostępnienia źródła ogrzewania np. koksownika lub farelki.

NU

 

- REKLAMA - Zewnętrzne linki