REKLAMA

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza  na sześciogodzinne bezpłatne warsztaty informacyjne dla przedstawicieli przedsiębiorców i pracodawców prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. śląskiego w ramach projektu pozakonkursowego pn.: Praca z EURESem – Twoim sukcesem! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy / Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES.

Beneficjentem i realizatorem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Ramowy zakres tematyczny warsztatów:

1. Bazy ofert pracy: – Centralna Baza Ofert Pracy: www.oferty.praca.gov.pl oraz portal EURES Komisji Europejskiej: www.eures.europa.eu (rejestracja, instrukcja obsługi, bieżące korzystanie) (1 godzina).

2. CV – format EUROPASS – jak czytać – jak korzystać? (1 godzina).

3. Przygotowanie i publikacja oferty pracy – rekrutacja obcokrajowców (1 godzina).

4. Międzynarodowa współpraca przedsiębiorstw z publicznymi służbami zatrudnienia (1 godzina).

5. Przepisy dot. zatrudniania cudzoziemców (2 godziny).

Zajęcia prowadzą trenerzy mający bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu rynku pracy, procedur i zasad legalnego zatrudniania obcokrajowców w Polsce oraz posiadają wieloletni staż jako eksperci rynku pracy.

Liczba uczestników w grupie wynosi 20 osób reprezentujących 10 firm tj. 2 osoby reprezentują 1 firmę. Firmy i osoby nie mogą się powtarzać.

W ramach warsztatów zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwę kawową i obiad.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na naszej stronie www.kursy.sosnowiec.zdz.pl

- REKLAMA - Zewnętrzne linki