Nowy zarząd Jaworznickiej Izby Gospodarczej wybrany

Na walnym wyborczym zgromadzeniu członków Jaworznickiej Izby Gospodarczej udzielono absolutorium zarządowi za okres od 2016 – 2018 roku. Podczas walnego odbyły się również wybory nowych władz Izby.

REKLAMA

Wyniki wyborów, zapowiadają kontynuacje działań izby, ponieważ wybrano do nowego składu zarządu te same osoby, które pełniły funkcje do tej pory.

Prezesem Izby został ponownie wybrany Jerzy Zamarlik, wiceprezesem Wiesław Pieczonka, skarbnikiem Wiesław Głowacz, sekretarzem Mateusz Łętowski. Oprócz tego w zarządzie zasiedli Paweł Byrczek, Paweł Drożdż oraz Franciszek Matysik.

Walne zbiegło się z przyjęciem do izby nowych członków. Jednym z nowych członków, który jest znaczącym pracodawcą w Jaworznie jest firma FUD-MEN.

Na spotkaniu wybrano również członków komisji rewizyjnej, w której zasiądą: Aleksander Broszewski, Izabela Noszczyńska oraz Jarosław Fudała.

Spotkanie było również okazja do pożegnania wieloletniego dyrektora biura JIG, Adama Cekiery, który swoja praca przyczynił się do integracji środowiska biznesowego w Jaworznie. Pracę w biurze zarządu izby zakończył również Antoni Polak, były wiceprezes izby i wieloletni członek zarządu JIG. W imieniu zarządu podziękowania za pracę na rzecz przedsiębiorców złożył prezes JIG Jerzy Zamarlik.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki