REKLAMA

Pomiar objętości cieczy to niezwykle ważny proces, który ma wpływ zarówno na bezpieczeństwo, jak i wydajność poszczególnych instalacji. Istnieje wiele sposobów na przeprowadzenie pomiaru, a każda z nich ma zarówno swoje wady, jak i zalety.

Radar falowy
Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań jest radar falowy. Aby dokonać pomiaru objętości cieczy, należy umieścić go na górze zbiornika lub na jego boku. Specjalistyczna antena, czyli falowód, sięga dna zbiornika. Radar falowy wysyła mikrofale wzdłuż anteny, Przepływają one przez powierzchnię zgromadzonej cieczy i zbierają dane dotyczące jej właściwości, dzięki czemu możliwe jest dokonanie odczytu niezbędnych informacji.

Metoda ultradźwięków
Pomiar objętości cieczy może być także dokonany dzięki technice bezdotykowej, która wykorzystuje przepływ przez ciecz ultradźwięków. Generowane są one przez specjalny przetwornik z czujnikiem. Do dokonania obliczeń wykorzystywany jest czas przelotu impulsu oraz wysokość zbiornika. Metodę ultradźwięków cechuje dokładność i łatwość obsługi, a także szybki i stały odczyt.

Metody pojemnościowe
Dużą popularnością cieszą się także metody pojemnościowe, które wykorzystują pracę specjalnych sond z zamontowanymi wewnątrz elektrodami. Pozwala to na odczytanie wysokości słupa cieczy, co stanowi podstawę do ustalenia jej objętości. Taka metoda świetnie sprawdza się w przypadku zbiorników, w których zachodzą szybkozmienne procesy. Jest bardzo dokładna i pozwala na uzyskanie natychmiastowego wyniku.

Metody elektromechaniczne
Pomiar objętości cieczy może być także dokonywany metodą elektromechaniczną, która sprawdza się przede wszystkim w aplikacjach o ograniczonych możliwościach. Obliczenia dokonywane są dzięki sondzie, która przeprowadza ciężarek. Zostaje on opuszczony w dół na specjalnej taśmie, której naprężenie zmniejsza się w momencie styku z powierzchnią wody. Właśnie ten moment wyłapywany jest przez przetwornik, który dokonuje zwinięcia taśmy. W trakcie zwijania liczona jest ilość obrotów bębna i właśnie na tej podstawie można dokonać obliczeń objętości.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki