REKLAMA

Brawurowa jazda pod drodze szybkiego ruchu. Wyprzedzanie na tzw. „trzeciego”. Wydawać by się mogło, że kierowcy jeżdżący w taki sposób, będą odpowiadać jak za popełnienie przestępstwa. Tak jednak nie jest. Dopiero spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym uznawane jest za przestępstwo. A co wtedy ze spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu? Na to pytanie odpowiada kodeks wykroczeń.

Zgodnie z brzmieniem art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. Dodatkowo za to wykroczenie Sąd może zastosować środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jak widać w przypadku tego czynu obowiązuje relatywnie niska kara.

Czym jest owe zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu? Zdecydowanie nie można jasno określić, co kryje się pod tą definicją. Do zasad bezpieczeństwa ruchu można zaliczyć ustawy regulujące porządek na drogach, ale również ogólnie przyjęte zasady poruszania się po nich. Zasadą taką może być np. ostrożniejsze poruszanie się po zaśnieżonej drodze. Zagrożenie spowoduje natomiast znaczne przekroczenie bezpiecznej prędkości. Innym przykładem, tym razem wynikającym z ustawy może być niezastosowanie kierunkowskazu przy zmienia pasa ruchu. W skrócie należy uznać, że konsekwencją niezachowania należytej ostrożności jest spowodowanie zagrożenia w ruchu.

Aby kierowca popełnił powyższe wykroczenie zagrożenie musi być spowodowane bez zachowania ze strony kierowcy należytej ostrożności. Z tym wymogiem łączą się przepisy nakazujące wzmożoną ostrożność u kierowcy.

Kolejnym elementem jest miejsce popełnienia wykroczenia. Może nim być wyłącznie droga publiczna, strefa zamieszkania, lub strefa ruchu. Oznacza to, że miejsce popełnienia wykroczenia w porównaniu do przestępstwa z art. 177 k.k.(spowodowanie zagrożenia katastrofy) zostało ograniczone.

Warto również mieć na uwadze, ze czyn ten może być popełniony zarówno przez dokonanie jakiegoś, czynu, jak i zaniechanie. Przykładem takiego ostatniego może być nierozstawienie trójkąta ostrzegawczego.

Kierowca dopuszczający się powyższego wykroczenia, który dodatkowo posiadał we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu naraża się na zaostrzoną karę. Oprócz kary grzywny jazda po alkoholu może grozić również zasądzeniem aresztu lub ograniczeniem wolności.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki