REKLAMA

10 października przedstawiciele sektora publicznego, właściciele firm oraz eksperci rynku pracy dyskutowali o lokalnym rynku pracy. Wspólnie zastanawialiśmy co jeszcze można zrobić na rzecz dobrej współpracy biznesu i jaworznickich instytucji. Inicjatorem przedsięwzięcia był Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, który od lat wspiera lokalną przedsiębiorczość w zakresie tworzenia nowych i rozwoju już istniejących przedsiębiorstw.

Podczas spotkania Prezydent Miasta Jaworzna – Paweł Silbert, który objął to wydarzenie honorowym patronatem, wskazywał na innowacyjność i nowoczesność w ramach projektu „Jaworzno – Strefa Lepszej Pracy”, Poseł Dariusz Starzycki przedstawił założenia pakietu ustaw zawartych w Konstytucji Biznesu, natomiast Dyrektor PUP w Jaworznie Łukasz Curyło zaprezentował platformę współpracy Urzędu Pracy z przedsiębiorcami.

Wśród prelegentów znaleźli się również przedstawiciele Jaworznickiej Izby Gospodarczej oraz Jaworzno Biznes Mixer- kluczowych partnerów w kształtowaniu współpracy z biznesem na różnej płaszczyźnie.


Podczas panelu dyskusyjnego – jaworzniccy przedsiębiorcy rozmawiali o doświadczeniach w budowaniu potencjału firm, natomiast w drugiej odsłonie reprezentanci sektora publicznego, nauki i biznesu poruszali kwestie szans i zagrożeń rynku pracy.

Spotkanie zgromadziło 70 przedstawicieli instytucji publicznych oraz przedsiębiorców.

Współorganizatorami wydarzenia byli: Urząd Miejski w Jaworznie, Izba Skarbowa w Jaworznie, Jaworznicka Izba Gospodarcza i Jaworzno Biznes Mixer.

/informacja prasowa/

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki