O historycznym budynku przy ulicy Sławkowskiej i placu św. Jana tzw. organistówki pisałam w 26. i 27. numerze gazety „Co Tydzień”. Przedstawiłam jego historię i plany wyburzenia. Na miejscu tzw. organistówki ma powstać Centrum Usług Społecznych, które nie będzie rekonstrukcją budynku organistówki lecz po wyburzeniu go ma powstać nowoczesny budynek.

REKLAMA

2 lipca 2018 złożyłam jako radna interpelację dotyczącą budynku przy ulicy Sławkowskiej i placu św. Jana tzw. organistówki.

Skierowałam wówczas do prezydenta kilka pytań. Oto one:

Kiedy został wybudowany ten budynek?
Czy zachowały się plany budowy tego budynku, sporządzone przez znanego architekta Hercoka?
Czyją własnością był zaraz po wybudowaniu?
Czy kiedykolwiek znalazł się w rękach prywatnych?
Czy ten budynek należał do parafii św. Wojciecha i w jakich latach?
Czy parafia sprzedała ten budynek miastu? A jeżeli tak to kiedy i za jaką kwotę?
Czyją własnością jest obecnie ten budynek?
Co należy zrobić, aby nie doszło do wybudowania nowoczesnego budynku na miejscu organistówki tylko do zrekonstruowania budynku organistówki według dawnych planów?

Taką odpowiedź otrzymałam
13 lipca. Cytuję:

„[…] pragnę poinformować, że nie posiadam dokładnych informacji dotyczących wybudowania tego obiektu. Z uwagi na to, że zachował się rysunek pokazujący rzut piwnic, przekrój i elewacji od strony kościoła, wykonany przez budowniczego Hercoka, datowany na 12 kwietnia 1844 r. możemy przypuszczać, że budynek został zbudowany w połowie XIX wieku. Na rysunku widnieje tytuł: „Plan na wymurowanie Wikarówki i Organaryi w Jaworznie”, co jasno określa przeznaczenie budynku, który był od początku własnością parafii.
Informuję ponadto, że Gmina Miasta Jaworzna będzie przeprowadzać przebudowę i adaptację obiektu na Centrum Usług Społecznych, na podstawie umowy użyczenia z dnia 15 września 2016 roku i ze względu na pozyskanie przez Gminę dofinansowania zewnętrznego na planowaną inwestycję, nie ma możliwości zmiany zaakceptowanego projektu.
Podpisał pełnomocnik prezydenta ds. koordynacji inwestycji.

Czy taka możliwość zrekonstruowania organistówki, czyli zmiany zaakceptowanego projektu, pojawi się wraz ze zmianą władzy w Jaworznie? Miejmy nadzieje, że nowa władza obdarzy Jaworzno szacunkiem dla jego historii.

Barbara Sikora
radna Rady Miejskiej w Jaworznie

Pisaliśmy o tym tutaj:

Wokół organistówki

 

- REKLAMA - Zewnętrzne linki