Szkolenie przeznaczone jest dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. W szkoleniu kierowca może uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Bezwzględne warunki uczestnictwa:

REKLAMA

W szkoleniu może uczestniczyć kierowca, który przed jego rozpoczęciem nie otrzymał więcej niż 24 punkty i nie mniej niż 6 punktów (przekroczenie limitu 24 punktów oznacza skierowanie na powtórny egzamin),
ze szkolenia nie może skorzystać kierowca w okresie 1-go roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy,
odbycie szkolenia daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o 6,
w szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy,
uczestnictwo w zajęciach należy udokumentować podpisem na liście obecności,
koszt szkolenia – 300 zł.

Niezbędne dokumenty:
prawo jazdy (kserokopia),
formularz zgłoszeniowy (formularz wypełniony nieprawidłowo pozostanie bez rozpatrzenia nawet wtedy, gdy osoba w nim wymieniona uczestniczyła w szkoleniu),
pobierz potwierdzenie dokonania opłaty na rachunek WORD Katowice.

UWAGA!!!
Zmniejszenie punktów dotyczy zawsze punktów najstarszych, będących w ewidencji ostatniego roku liczonego od dnia szkolenia wstecz. W związku ze zmianą przepisów ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z dnia 17 stycznia 2013 r. poz. 82) sposób naliczania punktów karnych oraz możliwość zmniejszania liczby punktów pozostaje na dotychczasowych zasadach.

Wszelkie informacje można uzyskać w WORD Katowice
ul. Francuska 78
tel. (+48) 32 35 93 007,
fax 32 359 30 06;
tel. kom. 0509 580 622

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki