Awanse, gratulacje i przemówienia – Dzień Strażaka w PSP Jaworzno

Na 9 maja przewidziano obchody Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie

REKLAMA

Uroczystości rozpoczęto od zawieszenia flagi oraz odegrania hymnu państwowego. Zgromadzonych gości powitał komendant PSP brygadier Dariusz Kleszcz. 

W asyście dowódców Straży Pożarnej, władz miejskich oraz zaproszonych gości wręczono jaworznickim strażakom awanse.

Nie zabrakło przemówień i życzeń dla strażaków.

Zawód strażaka cieszy się wciąż najwyższym zaufaniem wśród Polaków. Wspomniano o tym również w przemowach. Prezydent Jaworzna, Paweł Silbert swoją przemowę rozpoczął właśnie od tych słów.

Postanowieniem Prezydenta RP medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczony został starszy aspirant  Przemysław Kustra, pełniącego służbę dyżurnego operacyjnego zmiany pierwszej na Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego w Jaworznie Odznaczenie zostanie wręczone podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka w Katowicach w dniu 15 maja. 

 

KOMENDANT GŁÓWNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ GENERAŁ BRYGADIER LESZEK SUSKI ODZNACZYŁ DYPLOMEM KOMENDANTA GŁÓWNEGO starszego kapitana Bartosza Smolarczyka.

Starszy kapitan Bartosz Smolarczyk jest dowódcą zmiany pierwszej w JRG Jaworzno.

 

PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁĄ NUMER 1/II/2018 Z DNIA 6 kwietnia ODZNACZYŁO

 

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa

aspiranta sztabowego Mirosława Grzybka

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa

aspiranta sztabowego Artura Głowackiego

Aspirant sztabowy Mirosław Grzybek pełni służbę dyżurnego operacyjnego zmiany trzeciej, a aspirant sztabowy Artur Głowacki pełni służbę dyżurnego operacyjnego zmiany drugiej na Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego w Jaworznie.

Na podstawie artykułu 54, ustęp 1, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym numer 244/kadr/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał niżej wymienionemu funkcjonariuszowi wyższy stopień służbowy w korpusie oficerów Państwowej Straży Pożarnej

do stopnia: Starszego Kapitana został awansowany:

kapitan Marcin Ziemiański.

Starszy kapitan Marcin Ziemiański pełni służbę Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnejw Jaworznie.

Awans wręczony zostanie podcza s wojewódzkich obchodów dnia strażaka 15 maja,
w Katowicach.

Na podstawie artykułu 53, ustęp 1, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej  Rozkazem Personalnym numer 249/kadr/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał niżej wymienionemu funkcjonariuszowi pierwszy stopień służbowy
w korpusie oficerów Państwowej Straży Pożarnej

do stopnia: Młodszego Kapitana został awansowany:

aspirant Mariusz Scelina,

który otrzymał  pierwszy stopień oficerski podczas centralnych obchodów dnia strażaka
w Warszawie, w dniu 5 maja. Młodszy kapitan Mariusz Scelina jest dowódcą zastępu na zmianie 1 w JRG Jaworzno.

 

Na podstawie artykułu 51, ustęp 3, punkt 4 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, Rozkazem Personalnym numer 15, z dnia 11 kwietnia 2018 roku, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, nadał z dniem 4 maja niżej wymienionym funkcjonariuszom wyższe stopnie służbowe.

do stopnia: ogniomistrza  awansowali:

młodszy ogniomistrz Mariusz Galas

młodszy ogniomistrz Paweł Jaromin

młodszy ogniomistrz Andrzej Nieużyła

młodszy ogniomistrz Jacek Siemek

młodszy ogniomistrz Jakub Szuster

do stopnia: młodszego ogniomistrza  awansowali:

starszy sekcyjny Łukasz Bożek

starszy sekcyjny Daniel Kaczmarczyk

do stopnia: starszego sekcyjnego  awansowali:

sekcyjny Krzysztof Bartyzel

sekcyjny Piotr Chechelski

sekcyjny Bartosz Kustra

sekcyjny Przemysław Szczupak

Ogniomistrzowie Mariusz Galas, Paweł Jaromin, Andrzej Nieużyła oraz Jacek Siemek pełnią funkcję starszych operatorów sprzętu specjalnego.

Ogniomistrz Jakub Szuster Pełni funkcję operatora sprzętu specjalnego.

Młodsi ogniomistrzowie Łukasz Bożek oraz Daniel Kaczmarczyk pełnią funkcję starszych ratowników.

Starsi sekcyjni Krzysztof Bartyzel, Piotr Chechelski, Bartosz Kustra, Przemysław Szczupak

pełnią funkcję  ratowników.

 

Na podstawie artykułu 51, ustęp 3, punkt 4 oraz artykułu 52, ustęp 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, Rozkazem Personalnym numer 14, z dnia 11 kwietnia 2018 roku, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, nadał z dniem 4 maja niżej wymienionym funkcjonariuszom pierwsze stopnie w korpusie podoficerów.

do stopnia: sekcyjnego  awansowali:

starszy strażak Grzegorz Gawlik

starszy strażak Łukasz Gędoś

starszy strażak Paweł Jastrząb

starszy strażak Michał Koziarz

starszy strażak Michał Orzechowski

starszy strażak Paweł Starczyk

Sekcyjni Michał Koziarz i Michał Orzechowski pełnią funkcję młodszych ratowników na zmianie pierwszej.

Sekcyjni Grzegorz Gawlik i Łukasz Gędoś pełnią funkcję młodszych  ratowników na zmianie drugiej.

Sekcyjni  Paweł Jastrząb i Paweł Starczyk pełnią funkcję młodszych  ratowników na zmianie trzeciej.

Dziękujemy strażakom za trud i zaangażowanie! Życzymy bezpiecznej służby!

 

- REKLAMA - Zewnętrzne linki