Zdjęto tablice na pomnikach w Jeziorkach i Byczynie. W ten sposób gmina wypełniła zapisy ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

REKLAMA

Zgodnie z prowadzoną przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie korespondencją oraz opinią otrzymaną w dniu 28 marca br. z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie pomniki posadowione przy ul. Turystycznej oraz przy ul. Krakowskiej są dostosowywane do wymogów ustawy oraz zaleceń zawartych w opinii IPN. – informuje Katarzyna Florek z UM Jaworzno.

Nowe tablice mają zostać zamontowane po uzgodnieniach nowej treści z Instytutem Pamięci Narodowej.

Opinii publicznej ta treść będzie zaprezentowana na sesji rady miejskiej.

Pod pomnikiem w Byczynie, 1 maja odbywały się spotkania sympatyków Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To środowisko nie jest zadowolone z wprowadzania zmian.

Członkowie SLD wyrażają oburzenie z powodu kolejnej próby tworzenia nowej „jedynie słusznej” historii w naszym mieście. Poprzez próbę wymazania z jej kart organizacji i nazwisk ludzi którzy zginęli w walce z okupantem hitlerowskim – mówi Wacław Chudzikiewicz.

Odmiennego zdania są działacze Jaworznickiej Inicjatywy Narodowej.

-Uważamy, że likwidacja pomników odbywa się zbyt późno o 25 lat i powinna mieć miejsce zaraz przy zmianie ustroju. Jednak lepiej późno niż wcale, dlatego popierany zmianę / likwidację tablic komunistycznych. Społeczeństwo powinno korzystać z dobrych wzorców, inspirujących do dobrego. – mówi Marek Musiał z JIN.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki