Podkomisja do spraw rynku pracy opublikowała projekt ustawy dotyczący ograniczenia handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni. Handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Zmiany mają wejść w życie od przyszłego roku.

REKLAMA

Wigilie i Wielką Sobotę będzie można handlować wyłącznie do godziny 14:00.

Wyłączone z zakazu mają być kolejne dwie niedziele, poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. “Będzie można również handlować w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy” – napisano w projekcie.

Zakaz handlu ma nie obowiązywać:

1) na stacjach paliw płynnych, których przeważająca działalność polega na sprzedaży paliw;

2) w kwiaciarniach;

3) w aptekach i punktach aptecznych;

4) w zakładach leczniczych dla zwierząt;

5) w placówkach handlowych, których przeważająca działalność polega na sprzedaży pamiątek, upominków i dewocjonaliów;

6) w placówkach handlowych, których przeważająca działalność polega na sprzedaży prasy, biletów komunikacji miejskiej, wyrobów tytoniowych, kuponów gier losowych i zakładów wzajemnych;

7) w placówkach pocztowych;

8) w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz 209 i 1566);

9) w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;

10)w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;

11)w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;

12)w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;

13)w placówkach handlowych na dworcach autobusowych, kolejowych i lotniczych, w portach morskich i rzecznych;

14)w strefach wolnocłowych;

15)w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej i lotniczej, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych budowlach morskich;

16)na terenie jednostek penitencjarnych;

17)na terenie garnizonów

Projekt ustawy przewiduje również kary, jakie mają zostać wyznaczone temu, kto “wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, powierza wykonywanie takiej pracy pracownikowi lub zatrudnionemu” – napisano. Zaproponowano w takim przypadku karę grzywny w wysokości od 1 tys. do 100 tys. zł. “Tej samej karze podlega, kto wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem po godzinie 14.00 w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, powierza wykonywanie takiej pracy pracownikowi lub zatrudnionemu”.

Pełną treść projektu ustawy znajdziecie TUTAJ

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki