Wolno żyjące koty z ulicy Langego na Osiedlu Stałym oraz osoby, które je dokarmiają, mają pod górkę.

W tej dzielnicy jedna z mieszkanek dokarmia koty, które są pod opieką Fundacji “Koty z Kociej”. Dba ona również o czystość w miejscu ich bytowania, a po nakarmieniu kotów zabiera miski.

To jednak nie podoba się Wspólnocie Mieszkaniowej, która w piśmie skierowanym do mieszkanki, informuje o zakazie dokarmiania zwierząt na terenie Wspólnoty.

Argumentem jest obawa o plagę szczurów i dzików, które przyciąga jedzenie pozostawione w pojemnikach dla kotów. Wspólnota informuje również, że w przypadku dalszego dokarmiania sprawa zostanie zgłoszona do straży miejskiej, a mieszkanka zostanie obciążona kosztami napraw zniszczeń spowodowanych przez dziki. Fundacja powołuje się na Ustawę o ochronie zwierząt i uchwały Rady Miejskiej, które chronią koty. Według przepisów prawa nie można zabraniać pomagania zwierzętom.

To nie koniec problemów – jak informuje Fundacja na profilu społecznościowym, przy ul. Langego trwa cicha wojna przeciwko kotom i ich opiekunom. Notorycznie niszczone są karmiki i budki bytowe kotów.

Ten problem nie dotyczy tylko ulicy Langego. Fundacja chcę dotrzeć do wszystkich wspólnot, spółdzielni i zarządów ogrodów działkowych z kampanią informacyjną na rzecz kotów wolno żyjących.

Ich kolejnym celem jest zawarcie porozumień tak, aby koty mogły normalnie bytować w mieście, a opiekunowie społeczni bez problemów je karmić.

Fundacja „Koty z Kociej” pomaga bezdomnym i wolno żyjącym kotom z terenu Jaworzna. Formalnie, jako fundacja, działała od trzech lat. Wcześniej przez 2 lata osoby zaangażowanie w pomoc działały jako grupa nieformalna.

Najważniejsze aspekty ich działalności to: tworzenie domów tymczasowych dla bezdomnych kotów, zapewnienie wszystkim podopiecznym fundacji opieki weterynaryjnej – w tym sterylizacje, szczepienia, testy oraz leczenie, dokarmianie kotów wolno żyjących, budowa i umieszczanie ciepłych domków dla kotów wolno żyjących w bezpiecznych miejscach na terenie Jaworzna i adopcje kotów.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki