Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Jaworzna. Przetarg wygrało konsorcjum, którego liderem jest spółka AVR z Krakowa.

REKLAMA

W przetargu pod uwagę zostały wzięte trzy kryteria: cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (60 proc. oceny), termin płatności faktury (20 proc.), spełnienie standardów środowiskowych (20 proc.).
Maksymalną liczbę punktów zdobyło konsorcjum firm, którego liderem jest AVR Spółka z o.o. z Krakowa. Partnerami wybranego konsorcjum są firmy: AVR S.P.A. z Włoch, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Miki” z Krakowa oraz Miki Recykling Sp. z o.o. z Krakowa.

Niżej ocenione oferty złożyły firmy – MPO Sp. z o.o. z Jaworzna (98,78 punktów) oraz konsorcjum firm A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. z Zabrza i SUEZ Południe Sp. z o.o. z Częstochowy (96 punktów).

Teraz MZNK czeka 10 dni na ewentualne odwołania. Jeśli nie wpłyną pozostanie podpisać umowę.

Nowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Jaworzna będzie nieco różniła się od aktualnej wykonywanej przez MPO Sp. z o.o. Przede wszystkim będzie podpisana na dłuższy okres, przekraczający 3 lata (aktualna umowa podpisywana była na dwa lata). Wykonawca podobnie jak do tej pory będzie musiał wyposażyć mieszkańców (domy jednorodzinne i stanowiska kontenerowe przy blokach) w kontenery i pojemniki na odpady. Natomiast po zakończeniu umowy pojemniki i kontenery przejdą na własność gminy.

AVR Spółka z o.o. z Krakowa – lider konsorcjum, odbierała lub odbiera nadal odpady komunalne od mieszkańców Tarnowa, Starego Sącza, Chrzanowa, Trzebini i Libiąża oraz gmin Wojnicz, Nawojowa i Tarnów realizując także duże kontrakty dla GDDKiA w formule „Utrzymaj Standard” (utrzymanie kompleksowe autostrad i dróg szybkiego ruchu). – informuje Marcin Żurek z AVR sp. z o.o.

Zapytaliśmy dziennikarzy z gazety Przełom, jak firma radzi sobie na ich terenie.

– W okresie przejściowym, przez kilka miesięcy było spore zamieszanie. Głownie przez wymianę kubłów. Teraz nie ma skarg na działalność firmy. Nie ma opóźnień. – mówi Alicja Molenda z Przełomu.

Konsorcjum, które złożyło najkorzystniejszą ofertę tworzą cztery spółki : AVR sp z o.o. (Lider), AVR S.p.A (partner) PW MIKI Mieczysław Jakubowski (partner) i MIKI Recykling sp. z o.o. (partner). Włoska spółka AVR S.p. ma doświadczenie w odbieraniu odpadów z szeregu miast m.in. Reggio Calabria gdzie świadczy usługi dla ponad 180.000 mieszkańców, a ponadto realizuje kontrakty różnego typu w Mediolanie, Pizie i Florencji.

Na podstawie: MZNK Jaworzno.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki