Już niedługo Dożynki Miejskie

Święto plonów, czyli dożynki obchodzone będzie 27 sierpnia na rynku.

REKLAMA

Tradycyjnie rozpoczną się mszą św. w kolegiacie. Następnie barwy korowód przejdzie na rynek. Wśród atrakcji: występ Zespołu Pieśni i Tańca Silesianie, degustacja chleba, wystawy m.in. wieńców dożynkowych, maszyn rolniczych, Jaworznickiego Koła Pszczelarzy.

Zobacz, jak było rok temu – Dożynki Miejskie na rynku

KONKURS NA WIENIEC DOŻYNKOWY

W ramach Święta Plonów mieszkańcy mogą wziąć udziału w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Celem konkursu jest kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych tradycji regionalnych oraz promocja dorobku kulturowego i przyrodniczego gminy. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne.

Regulamin konkursu „Wieńców Dożynkowych”

Organizator: Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

Termin: 27 sierpnia 2017 r.

Miejsce: Rynek w Jaworznie

Zgłoszenia: w dniu 27 sierpnia 2017 r.

  1. W konkursie biorą udział wszystkie wieńce dostarczone na wyznaczone przez Organizatora stoisko wystawowe w dniu 27 sierpnia na Rynku w Jaworznie podczas obchodów Dożynek Miejskich (do godz. 16:00).
  2. Każdy członek jury po obejrzeniu wieńców dokona oceny w skali od 1 (najniższa ocena) do 10 (najwyższa ocena) punktów.
  3. Po zsumowaniu wszystkich ocen jury przyzna trzy nagrody pieniężne w wysokości: I miejsce – 300 zł, II miejsce – 200 zł, III miejsce – 100 zł
  4. Organizator nie przewiduje miejsc ex aequo, dlatego w przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez co najmniej 2 wieńce z 3 najwyżej ocenionych wieńców, jury dokonuje wyboru zwycięzcy poprzez ponowną ocenę.
  5. Wręczenie nagród nastąpi publicznie na scenie ok. godz. 18:30.
  6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki