REKLAMA

Zarząd LKS ZGODA BYCZYNA JAWORZNO poszukuje trenera do prowadzenia grup młodzieżowych roczniki ( 2007, 2008, 2009 i młodsi) 

1, Wymagania konieczne związane z wykonaniem pracy na danym stanowisku :

 • Kwalifikacje trenerskie: m.in. dyplom trenera – UEFA C
 • ważną licencję trenera wydaną przez PZPN lub OZPN,
 • mile widziany staż w pracy z dziećmi
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na danym stanowisku (zaświadczenie lekarskie),
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość działalności i zasad funkcjonowania PZPN i OZPN w szczególności dotyczących szkolenia i rozgrywek dzieci i młodzieży

2, Wymagania dodatkowe 

 • Wysokie zdolności organizacyjne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność i sumienność w pracy z dokumentami,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych i stresowych sytuacjach,
 • dyspozycyjność

3 Wymiar czasu pracy 

 • Zgodnie z harmonogramem zajęć szkoleniowych

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia 

 • CV i list motywacyjny,
 • scan dyplomu trenera,
 • scan licencji trenera,
 • scan dokumentów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniach, kursach trenerskich
 • scan dokumentu potwierdzającego doświadczenie w pracy z dziećmi
 • podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5. Sposób i termin składania ofert 

 • Oferty należy składać drogą mailową z dopiskiem w  temacie wiadomości „Trener LKS Zgoda Byczyna”
 • sekretariat@zgoda-byczyna.jaw.pl

6. Inne Informacje 

 • Dodatkowe informacje u wiceprezesa LKS Zgoda Byczyna Jacka Skopowskiego  tel. 666 860 023
- REKLAMA -
Zewnętrzne linki