Poradnia diabetologiczna dla dzieci – jest światełko w tunelu

Rodzice chorych dzieci zgłaszają problem braku poradni diabetologicznej dla dzieci w Jaworznie, a także brak lekarza specjalisty w zakresie diabetologii dziecięcej.

REKLAMA

Rodzice dzieci z Jaworzna zmuszeni są korzystać z pomocy lekarskiej w zakresie diabetologii dziecięcej w Katowicach – Ligocie przy Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki im. Jana Pawła II.

Dlatego w tej sprawie działania podjął poseł Paweł Bańkowski, który zwrócił się do prezesów świadczących usługi medyczne w naszym mieście – do Kamila Rudawca prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA – Jaworzno III Sp. z o.o. oraz Jacka Nowaka – prezesa Zespołu Lecznictwa Otwartego.

Taka sytuacja wiąże się nie tylko z koniecznością poniesienia większych kosztów na dojazdy do poradni w Katowicach, z pewnością dłuższym czasem oczekiwania na wizytę u lekarza, jak również koniecznością przeznaczenia większej ilość czasu na zorganizowanie takiej wizyty poza granicami miasta Jaworzna (np. konieczność wzięcia urlopu przez rodzica lub opiekuna dziecka) – argumentuje poseł Bańkowski.

W odpowiedzi prezesa ELVITY czytamy, że Spółka Spółki PŚZ i PZ Elvita-Jaworzno III Sp. z o.o. nie posiada takowej Poradni w strukturach, ale dołoży wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania mieszkańców Jaworzna – rodziców dzieci chorych na cukrzycę i rozważy możliwość otwarcia Poradni Diabetologicznej dedykowanej dla dzieci.

Z kolei prezes ZLO odpowiedział, że (…) pragnę poinformować, iż Spółka cały czas zaangażowana jest w problematykę cukrzycy u dzieci. Spółka bierze czynny udział w programie „WF na 100% „ którego organizatorem jest Stowarzyszenie Jaworzno Moje Miasto, jak i stara się wspierać Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą „ Karolinka” w Jaworznie, oferując możliwość pomocy psychologa czy dietetyka. W ubiegłym roku we współpracy z Gminą realizowana przez Spółkę była ponadto kampania profilaktyki cukrzycy u dzieci pod nazwą „ Zdrowie Pod Kontrolą ”. W momencie ogłoszenia przez NFZ nowego konkursu na świadczenia w zakresie AOS oraz określeniu przez płatnika wymogów dotyczących otwarcia tego typu poradni, Spółka z pewnością przeanalizuje i rozważy możliwość poszerzenia działalności w tym zakresie.

– Jeżeli chodzi o ELVITĘ, widać światełko w tunelu, ponieważ pan prezes deklaruje możliwość otwarcia takiej poradni. W przypadku ZLO – pan prezes Nowak rozważy możliwość poszerzenia działalność ZLO w tym kierunku, jednak nie podaje żadnych konkretów. Z mojej strony mogę zapewnić, że wystosuje kolejne pytania, na czym mają polegać te działania. Będę również monitorował wprowadzenie w życie tych deklaracji – tak odpowiedzi od prezesów komentuje poseł Bańkowski.

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki