Pomoc osobom starszym – wspólna odpowiedzialność

Dom Pomocy Społecznej oraz Zespół Lecznictwa Otwartego zorganizowały konferencję pt. „Pomoc osobom starszym – wspólna odpowiedzialność”, która odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

REKLAMA

W ramach konferencji odbyły się wykłady. Violetta Margasińska, konsultantka firmy Comarch Healthcare z Krakowa opowiadała o wykorzystywaniu technologii telemedycznej w opiece nad osobami starszymi oraz ogólnej zdalnej opiece medycznej.

Z kolei dr n. med. Agnieszka Jabłeka wygłosiła wykład pt. „Pacjent geriatryczny – kompleksowa opieka i wyzwania dnia codziennego z uwzględnieniem problemu wielochorobowości, wielolekowości.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki