Radna Barbara Sikora, podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej zakwestionowała słuszność przyznania nagrody prezydenta nauczycielce Ewie Zuber, która uczy historii w I LO.

REKLAMA

Radna argumentowała to tym, że Ewa Zuber, która sprawuje funkcje radnej oraz wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej, nie powinna otrzymać takiej nagrody. Radna Sikora podczas sesji powiedziała, że jest to nieetyczne i niemoralne, aby osoba sprawująca władzę otrzymywała taką nagrodę. Ze względu na pełnienie obowiązków publicznych przez radną Zuber, wniosek o przyznanie jej nagrody jako nauczycielowi, nie powinien być rozpatrzony – dodała radna Sikora.

Słowa radnej Sikory wywołały wzburzoną dyskusje wśród radnych, których zdaniem radna Zuber ma szczególne osiągnięcia dla edukacji w mieście.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki