„Choć naszą ojczyzną jest Polska, to tak naprawdę jesteśmy osadzeni w polszczyźnie i jej znajomość decyduje o tym, kim jesteśmy”. Dobra znajomość języka polskiego pozwala na emocjonalne i pełne fascynacji podejście do wszystkiego,
co ten język opisuje – do tolerancji, wolności i piękna.

REKLAMA

Klaudia Nowak, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie, może się poszczycić tytułem Finalistki XII Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z Poprawną Polszczyzną na co Dzień”. Swoje umiejętności językowe i humanistyczne w szerokim tego słowa znaczeniu Klaudia musiała wykorzystać w trzech etapach konkursowej rywalizacji, rozgrywającej się od października 2015r. do kwietnia 2016r.

Na każdym etapie XII Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z Poprawną Polszczyzną na co Dzień” wiedza uczestników była sprawdzana w zakresie redagowania krótszych i dłuższych tekstów oraz korygowania informacji zawierających „pułapki językowe”.

Umiejętności uczennicy I LO były każdorazowo oceniane przez konkursowe Jury bardzo wysoko. Klaudia potrafiła precyzyjnie wyjaśnić zawiłości języka polskiego i bezbłędnie wskazać właściwe formy gramatyczne, wpływające na komunikatywność i poprawność tekstu.

Wrażliwość na polszczyznę i jej poprawne stosowanie nie jest jedyną pasją Klaudii. Do sfery jej zainteresowań należy także sport oraz muzyka. Jak widać, realizuje ona wzorcową postawę humanisty, który poszukuje w życiu różnorodnych wyzwań. Mistrzowska znajomość polszczyzny to klucz umożliwiający Klaudii poszerzenie horyzontów wiedzy.

P.D.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki